sabit reklam
Elektrostatik (Durgun Elektrik)

Elektrostatik (Durgun Elektrik)

 

Durgun elektrik yüklerini ve onlarla ilgili kavramları inceleyen fizik dalına “” denir.

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru J.J. Thomson atomla ilgili yaptığı çalışmalarda negatif yükün elektron denilen çok küçük parçacıklardan oluştuğunu bulmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise atomun merkezinde pozitif yüklü protonların ve yüksüz nötronların sıkıca birbirine kenetlendiği bir çekirdek ve onun çevresinde çeşitli yörüngelerde dönen elektronlardan oluştuğu tespit edilmiştir.

Bir elektronun yüküne “elementer yük” (e.y) denir. Bir elementer yük 1,6.10-19 coulomb dur. Bir elektronun yükü miktar olarak bir protonunun yük miktarına eşittir. Bu nedenle proton sayısı elektron sayısına eşit atomlara “nötr atom” denir. Nötr cisimler elektriksel bakımdan etkisizdirler. Nört bir atom herhangi bir sebeple elektron kaybederse, (+) yüklenir. Bunun tersine nötür bir atom her hangi bir sebeple elektron kazanırsa, (–) yani negatif yük fazlalığı oluşacağından atom (–) yüklenir.

Elektron fazlalığı olan cisimlere negatif yüklü cisim, proton fazlalığı olan cisimlere ise pozitif yüklü cisim denir.

Elektrik yüklü cisimler yük durumlarına göre birbirine itme ya da çekme kuvveti uygularlar.

  • Aynı cins yükler birbirlerini iterler.
  • Zıt yüklü cisimler birbirlerini çekerler.
  • Pozitif ya da negatif yüklü cisimleri nötr cisilmeri çekerler
  • Nört cisimler ise birbirini itmezler ya da çekmezler.

Proton ve elektronlar atomun çekirdeğinde hareketsiz elektronlar ise yörüngede ve hareketlidir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)