Elektrostatik Çözümlü Örnek Sorular

Örnek:


Yükleri 2q ve 5q olan şekildeki x ve y küreleri ındaki uzaklık d iken birbirlerini F kuvveti ile itiyorlar.

Kürelerin birbirini 9F kuvveti ile itmeleri için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır?

A) d/4 B) d/2 C) d D) d E) 3d

Çözüm:

Yanıt BÖrnek:Elektrik yükü +q olan şekildeki elektroskobun yaprakları açıktır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa elektroskobun yaprakları tümüyle kapanır?

A) Elektroskobun topuzuna –q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırma
B) Elektroskobun topuzuna +q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırma
C) Elektroskobun topuzuna +2q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırma
D) Elektroskobun topuzuna –q yüklü iletken bir küreyi dokundurma
E) Elektroskobun topuzuna +q yüklü iletken bir küreyi dokundurma

Çözüm:Elektroskobun yapraklarının tamamen kapanması için net yükünün sıfır olmas› gerekir. Buna göre, elektroskobun yapraklarının tamamen kapanması için elektroskoba elektroskobun yük miktarına eşit ve zıt cins elektrikle yüklü bir cisim dokundurulmalıdır.
Yanıt D

Şekildeki özdeş K, L elektroskoplarından K artı (+), L eksi (–) elektrikle yüklenmiştir. K nin yaprakları arasındaki qK açısı, L nin yaprakları arasındaki qL açısından küçüktür. Elektroskopların topuzları birbirine dokundurulup ayrıldığında, her ikisinin de yaprakları arasındaki açı q oluyor.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?

Çözüm:

Yanıt Bbahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)