Elektroskop Konu Anlatımı

 

Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins elektrikle yüklü olduğunu anlamaya yarayan aletlere “elektroskop” denir.

Elektroskobun uygulamaları

1. Nötr bir elektroskoba (+) ya da (–) yüklü bir cisim yaklaştırılırsa etki ile elektriklenme sonucu elektroskobun topuzu yaklaştırılan cisim ile zıt cins, yaprakları ise aynı cins elektikle yüklenir. Bunun sonucu yapraklarda yük fazlalığı oluşacağından elektroskobun yaprakları açılır.

2. Nötr bir elektroskoba (+) ya da (–) yüklü bir cisim dokundurulursa, dokunma ile elektriklenme sonucunda elektroskobun topuzu ve yaprakları dokundurulan cisim ile aynı cins elekrikle yüklenir. Bunun sonucunda elektroskopta yük fazlalığı oluşacağından elektroskobun yaprakları açılır.

3. (+) ya da (–) yüklü bir elektroskoba (+) ya da (–) yüklü bir cisim yaklaştırıldığında;

a) Elektroskobun yük cinsi ile yaklaştırılan cismin yük cinsi aynı ise etki ile elektriklenme sonucunda aynı cins yükler birbirini iteceğinden elektroskobun topuzundaki yük miktarı azalır. Yapraklarındaki yük fazlalığı artacağından elektroskobun yaprakları biraz daha açılır.

b) Elektroskop ile yaklaştırılan cismin yükleri zıt ise etki ile elektriklenme sonucunda zıt cins yükler birbirini çekeceğinden elektroskobun topuzundaki yük miktarı artar. Elektroskobun yapraklarında yük fazlalığının büyüklüğü değişeceğinden üç durum gözlenebilir.

I. Yapraklardaki yük fazlalığının bir kısmı topuza gider. Yaprakların yük miktarı azalacağından yapraklar bir miktar kapanır.

II. Yapraklardaki fazla yüklerin tamamı topuzda toplanırsa yapraklar nötr olur ve tamamen kapanır.

III. Yapraklardaki fazla yüklerin miktarından daha fazla yük topuza toplanırsa yapraklar önce tamamen kapanır (nötr olur), ilk durumdakine göre zot cins yüklenerek tekrar açılır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)