6. Sınıf Yazılı Soruları – 8 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 8
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaşma sesi yoktur?

A) Burslu okumayı aklına koymuş.
B) Kalemini yere düşürmüşsün.
C) Cevap anahtarını henüz hazırlamadım.
D) Yeni sokak lambalarını gördün mü?

 

 


2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki alırken bir ünlü kaybına uğramıştır?

A) Oktay Akbal'ın kitaplarıyla tanışmamın uzunca bir öyküsü var.
B) Dün akşam Azra Erhat'ın Mavi Yolculuk adlı kitabını fazlaca okudum.
C) Sait Faik'in öykülerinin özelliklerini ayrıca anlatacağım.
D) Deniz, Cahit Külebi'nini Sivas Yollarında adlı şiirini iyice ezberledi.

 

 


3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?

A) salon       B) düşman      C) orman       D) çamur

 

 


4) “Ben de çoşku içinde o insan seline kapılmış koşuyordum… Benim de türeğim hayecandan yerinden fırlayacakmışcasına çarpıyordu. Bu kalabalıkta onu, Paşa'yı, kurtarıcımızı görmek mümkün müydü?”

Paragrafta aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması
B) Ünsüz sertleşmesi
D) Kaynaştırma

 

 


5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bir yudum sevgi için neleri feda etmezdi.
B) Onun bu kadar dar görüşlü olabileceğini hayal bile edemezdim.
C) Hayatım renkleniyor, geleceğim ışıl ışıl parlıyordu.
D) Öğrenciler sıkıntılı bir şekilde sınıfa girdiler.

 

 


6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

A) Neye yarar, neye yarar dedikçe insan hiçbir şey yapamaz olur.
B) Kendi varlıklarından memnun olanlar, iyi sonuçlar yaratırlar.
C) Bilgi farklılık yaratan bir bağdır
D) O, insanın öğrenme kapasitesinin ne kadar büyük ve şaşırtıcı olduğunu biliyordu.

 

 

 


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Köyceğiz'de bir başka mavidir gökyüzü.
B) Aydınlarımız günlük kaynaklarının kaybolmasından korkarlar.
C) Sevgi nedir, nasıl hissedilir, nasıl verilir?
D) Fuat Bey, emredersiniz efendim, diyerek uzmanları çağırttı.

 

 


8) ‘Babam, sabah kalktığımız kadar cahil, gece yatağa girmenin en büyük günahlardan biri olduğuna inanırdı. Her gün yeniş bir şeyler öğrenmememizi isterdi. Belirli bir şey öğrenmemizi öğrenmek istemezdi,öğrendiğimiz her yeni şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri tekdüzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Akşam yemeğinde öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte paylaşırdık.'

Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrendiğimiz yeni bilgilerin paylaşılması çok önemlidir.
B) Her zaman değişik konular öğrenmek gerekir.
C) Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir.
D) Hiçbir şey öğrenmeden günü geçirmek günahtır.

 

 

 


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Hayat hem acı hem de tatlı sürprizlerle doludur.
B) Sınavda yaptığı yanlışlar, Meltem'i bütün doğrularını götürmüş.
C) Burkulan ayağını ılık suyla değil soğuk suyla yıkamalısın
D) aydınlığa ulaşmaya çalıştıkça karanlığa gömülüyoruz sanki.

 

 

 


10) ‘ Dünyamız
Oysaki insanlar vardır yeryüzünde
İşimiz, derdimizin ortağı
Dostumuz kardeşimiz insanlar
Onları düşündüğüm zaman
Öyle bağlanıyorum ki hayata
Gecelerim gündüz olur.'

Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) bileşik sözcük
B) ünsüz düşmesi
C) ünsüz yumuşaması
D) türemiş sözcük

...Yanıtlar…

| 1)B | 2)C | 3)D | 4)C | 5)D |
| 6)B | 7)A | 8)C | 9)C | 10)B |

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)