Türkçe Dersi Testler ile etiketlenmiş başlıklar

Testler ve Sorular

…Testler ve Sorular… A. Konulara Göre Sorular 1- Türkçe Soruları Cümlede Anlam Sözcükte Anlam Paragraf Anlatım Biçimleri Ses Bilgisi Sözcükte Yapı Önad (Sıfat) Eylemler (Fiiller) Cümlenin Öğeleri Anlatım Bozukluğu Noktalama İşaretleri Yazım ve Noktalama Tarama – 2 Tarama – 1 2- Edebiyat Soruları İslamiyet Öncesi TÜRK Edebiyatı Halk Edebiyatı

11. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

11. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Aşağıdaki noktalı terleri uygun sözcüklerle doldurunuz. S-1) Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya ………………… denir. S-2) İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye ……………… denir. S-3) Hatırat (Anı) türü edebiyatımıza …………. dönemiyle girmiştir. S-4) “Muharrir Şair

11. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

11. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5) 2. Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10) 3. “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe

10. Sınıf Yazılı Soruları – 7 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 7 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Cahit Sıtkı TARANCI S. 1. İletişim şemasını çizerek yukarıdaki şiirdeki iletişim

10. Sınıf Yazılı Soruları – 6 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 6 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız. • İncelemelerde bazı yayınların silik ve okunaklı olmadığı görüldü. ……………………………………………………………………. • Yaşamı boyunca insanlara iyilik etti; ama hep kötülük gördü. ……………………………………………………………………. • Seni aramayışımın sebebi işlerimin çokluğundandır. …………………………………………………………………….  

10. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 5 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Merhaba yeni gelen gün, Haydi bakalım başla işine, Gökyüzünde belirsiz aydınlık, İlk vapuru, ilk treni, Denizde çivit mavisi, İlk uçağı kaldır, Merhaba yaşam gücüm. Dünyamızın çarkı dönsün. Şu çarpan yüreğimizin Umudunun sende olduğunu bil, Bil de ona

10. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 4 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Bir haber döndürebilir beni Buğulu mavi bozkır günlerime Sarınıp yıldızlı gecelere, öyleki Çekip gidebilirim ipsiz serseri Çalımsız bir ıslık tutarak Kırık dökük dizelerime benzeyen. Ahmet Ada S. 1. Yukarıdaki şiirdeki alışılmış ve alışılmamış bağdaştırmaları bularak aşağıya yazınız.

10. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 3 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- Aşağıdaki XI. ve XII. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ortaya konan eserlerde yeni kabul edilen İslam dininin prensiplerini öğretme amacı taşınmıştır. B) İslamî unsurlar barındıran ilk ürünler bu dönemde verilmiştir. C) Yeni

10. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- (I) Türk toplumunun benliğini, gelenek ve göreneklerini, inanış ve hayat tarzını, yönetim biçimini göstermesi bakımın-dan değer taşır. (II) Hikâyelere milletimizin temel karakteri, kendine has özellikleri yansımıştır. (III) 11.yy.da yazıya geçirildiği bilinen bu hikâyelerin bazıları bugün bile

10. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- I- Halk hikâyeleri anonimdir, mesneviler ise bir yazar tarafından oluşturulur. II- Halk hikâyeleri manzum – mensur, mesneviler ise manzum olarak yazılır. III- Halk hikâyelerinde olağanüstü olaylara yer verilir, mesnevilerde ise olağanüstü olaylar yoktur. Halk hikâyeleri ile

9. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 5 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) ,yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan) * Bir metnin anlatıcı değiştiğinde metnin anlatım özelliklerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. ( ) * İlahi bakış açısıyla yazılan metinlerde, anlatıcı olaylar

9. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 4 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 5’er puan) 1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyununa…. . denir. 2. Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına ………………denir. 3. Edebi bir eserde

9. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 3 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…)   1. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince Aynalar yüzümü tanımaz olur. Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir? A) İstifham – Teşbih

9. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir? A) Ne kadar da güzel bir gün B) Buralara yavaş yavaş ısınıyorum C) Bunları az önce aldım D) İstediğin kitap daha gelmedi E) Bu akşam yemeği sizde yiyeceğim     2.

9. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) S. 1. Başımı, bağrımı dövsün dalgalar Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum Çek beni fırtına, çek beni deniz. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yoktur ? A) Yengece:”Niçin yan yan gidersin. ”demişler “Serde kabadayılık var,demiş. B) Ağaca

8. Sınıf Yazılı Soruları – 6 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 6 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Saatlerce seni bekledim ;ama gelmedin. B) Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. C) Bazı iyi başlangıçları kötü sonlar bekler. D) Hava günlük güneşlikken birden yağmur

7. Sınıf Yazılı Soruları – 11 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 11 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralması olmuştur? A) Seviyorum güzel yurdumu. B) Çalışıyor, kazanıyor, geziyorum. C) Uzak değil yurdumun köyleri, D) Gölümde yaşıyor, şirin evleri.         2) “ Toprak Tuğla” sözcükleri arasındaki anlam ilşkisine

8. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 5 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? A) Bu soruyu size sormak isterim. B) Benim anladığım bu değildi. C) Bu sorularda bize yardımcı olabilir misiniz? D) Bu şair çok sevilir.     2. “O” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde

7. Sınıf Yazılı Soruları – 10 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 10 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? A) Kar dolayısıyla okullar tatil edildi. B) İnsanlar her zaman birbirlerine karşı dürüst olmalıdır. C) Bugün oldukça fazla kar yağabilir D) Her birey bir sorumluluk taşır.     2. Aşağıda

6. Sınıf Yazılı Soruları – 16 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 16 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Güzel- çirkin B) İyi- kötü C) Akıllı- zeki D) Gelmek-gitmek 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara doğru

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)