11. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

11. Sınıf Yazılı Soruları – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5)


2. Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10)

3. “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe tipine örmektir.” Sözü edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.(6)

4. “………….. adlı eseri edebiyatımızda Anadolu konulu ilk hikayedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır. ………………..,adlı eseri de ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir.” (…….) ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi eserler getirilmelidir? Bu eserlerin yazarı kimdir?(6)

5. Tanzimat Edebiyatı ikinci döneminde eski- tartışmaları hangi sanatçılar etrafında gerçekleşmiştir?(4)

6. Tanzimat Döneminde gazetenin, Servet-i Fünun Döneminde derginin ön planda olmasının sebebi nedir?(5)

7. “Servet-i Fünun yazar ve şairlerini, “anlaşılmazlık, taklitçilik ve garip tamlamalar kullanmak” gibi yönlerden, yazdığı bir makale ile eleştirmiştir. Makale, adını sembolizmin öncülerinden alır.” Sözü edilen makalenin adını ve makalenin yazarını yazınız.?(6)


8. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.(5)
a) Kavgalarım : ……………………
b) Tiryaki Sözleri : ………………
c) Rübab- Şikeste:……………………
d) Çok Bilen Çok Yanılır:……………
e) Sahra:………………………………

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

 


9. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve bu yazarların hangi akımın içinde yer aldıklarını yazınız.(10)
Eser Yazar Akım
a) Cimri :………………………….
b) Cromwel :………………………….
c) Savaş ve Barış : ………………………….
d) Kırmızı ve Siyah : ………………………….
e) Kötülük(Elem) Çiçekleri: ………………………….

10. Aşağıdaki cümlelerde hangi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme
önem verilmiştir ………………
b) Şiirde gerçek değil, gerçeğin bizde bıraktığı etki anlatılmalıdır:………………………
c) Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiş, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtmekten
kaçınmamışlardır:………………………..
d) sağduyunun denetiminde kişinin soyluluğu, yüceliği ortaya konmak istenmiş; eğitici, öğretici amaç
güdülmüştür:………………………..
e) Sanatçı, anketler ve benzeri belgelerden yararlanarak gerçeğe varmak ister:………………

 

11. “İlk Türk romanını yazdı. Sefiller, Robinson çevirileriyle Batılı romanı tanıttı. Türk dili üzerine araştırmaları, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır.” Sözü edilen Tanzimat sanatçısı kimdir? (5)


12. “…………… makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan ……………………….., eski ile arasında bocalar ve ………………………..adlı antolojisinde Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini toplar.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

13. “Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki yeri gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir bir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir.”

Sözü edilen eseri yazınız?(5)

14. “Gazeteci, şair ve yazardır. Divan Edebiyatı geleneğinden kurtulamamıştır. Uyak tartışmasında, ‘göze göre uyak’ anlayışını savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle adlı şiir kitapları vardır.”

Sözü edilen Tanzimat II. Dönem sanatçısı kimdir?(5)

 

15. İbrahim Şinasi, Batı edebiyatı yolunda ilk örnekleri veren, Batılı türleri tanıtan, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Yazarın ilk örneğini verdiği türlerden veya Türk edebiyatında yaptığı yeniliklerden üçünü yazınız.(6)

 

16. Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında çıkarılan ……………………………..dir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

...Yanıtlar…


Yanıt: 1) Zafername

Yanıt: 2) Zavallı Çocuk, Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Bey, Celalettin Harzemşah, Kara Bela

Yanıt: 3) Araba Sevdası –Recaizade Mahmut Ekrem

Yanıt: 4) Karabibik – Zehra – Nabizade Nazım

Yanıt: 5) Muallim Naci – Recaizade Mahmut Ekrem

Yanıt: 6) Tanzimat döneminde(özellikle birinci dönem) toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Halkı eğitmek, bilgilendirmek için ulaşılabilirliği, çok kişiye hitap etmesi gibi özelliklerinden Tanzimat döneminde gazete ön plana çıkmıştır. Servet-i Fünun döneminde ise sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Sanatçılar bireysel konulara eğilmişler, toplumdan uzaklaşmışlardır. Halka bir mesajı olmayan sanatçılar sadece edebiyatla uğraşmışlar ve bunun için de dergiler çıkarmışlardır.

Yanıt: 7) Dekadanlar – Ahmet Mithat Efendi

Yanıt: 8)
a- Kavgalarım : Hüseyin Cahit Yalçın
b- Tiryaki Sözleri : Cenap Şehabettin
c- Rübab- Şikeste: Tevfik Fikret
d- Çok Bilen Çok Yanılır: Recaizade Mahmut Ekrem
e- Sahra: Abdülhak Hamit Tarhan

Yanıt: 9)
a) Cimri : Moliere Klasizm
b) Cromwel : Romantizm V. Hugo
c) Savaş ve Barış : Tolstoy Realizm
d) Kırmızı ve Siyah : Stendhal Realizm
e) Kötülük(Elem) Çiçekleri: Baudelaire Sembolizm

Yanıt: 10)
a) Parnasizm
b) Sembolizm
c) Romantizm
d) Klasizm
e) Realizm

Yanıt: 11) Şemsettin Sami

Yanıt: 12) Şiir ve İnşa – Ziya Paşa – Harabat

Yanıt: 13) Sergüzeşt

Yanıt: 14) Muallim Naci

Yanıt: 15) İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır.
İlk makaleyi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
İlk tiyatroyu yazmıştır.(şair evlenmesi)
İlk özel Türk gazetesini çıkarmıştır.(Agah efendi ile)
İlk şiir tercümelerini yapmıştır……

Yanıt: 16) Takvim-i Vakayi – Ceride-i Havadis – Tercüman-ı Ahval

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)