11. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

11. Sınıf Yazılı Soruları – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

Aşağıdaki noktalı terleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

S-1) Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya ………………… denir.

S-2) İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye ……………… denir.

S-3) Hatırat (Anı) türü edebiyatımıza …………. dönemiyle girmiştir.

S-4) “Muharrir Şair Edip”, …………………’in anı türündeki eserlerinden biridir.

S-5) “Tohum ve Toprak” adlı eser, ………………..’ya aittir.

S-6) Turan Oflazoğlu trajedilerinin konularını daha çok ……………ten alır.

S-7) ………., ulusal Türk tiyatrosuna ilk adımı atan tiyatro yazarımzıdır.

S-8) ………., Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı ve aynı zamanda dram türünde yazılmış ilk oyundur.

S-9) …….……’a Hayal-i zıl (gölge hayali) da denilmektedir.

S-10) Müzikli tiyatrodaki en tanınmış yapıt Cemal-Ekrem Reşit Rey kardeşlerin ………….…. adlı yapıtıdır.

 

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

 

S-11) Batılı tiyatro tekniğine uygun olarak yazılmış ilk tiyatro yapıtımızın adı nedir?

A) Keşanlı Ali Destanı
B) Telemak
C) Zor Nikah
D) Vatan Yahut Silistre
E) Şair Evlenmesi

 

 

S-12) Çeşitli hareketlere ve taklide dayanan, oyuncusu tek olan geleneksel Türk tiyatrosunun adı nedir?

A) karagöz
B) orta oyunu
C) komedya
D) meddahlık
E) Gölge oyunu

 

 

S-13) Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına (zaman, olay ve yer birliği) uyulur.
B) Gündelik yaşam ve komiklikler sahnede yansıtılır.
C) İzleyicilerde acıma duygusunun uyanması amaçlanır.
D) Dil ve anlatım kusursuz, olgun ve sanatlıdır.
E) Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

 

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir?

A) Menkıbe     B) Dublör     C) Senaryo     D) Replik     E) Tirat

 

 

S-15) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeli?

A) Trajedi     B) Operet     C) Dram     D) Komedi     E) Opera

 

 

S-16) Başlıca kişileri “Pişekâr” ve “Kavuklu” olan geleneksel Türk tiyatrosu hangisidir?

A) meddahlık
B) dram
C) orta oyunu
D) karagöz
E) müzikli tiyatro

 

 

S-17) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Karakterler her tabakadan olabilir.
B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.
C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
D) veya nesir şeklinde yazılabilir.
E) Üç birlik kuralına uyulur.

 

 

S-18) “Türk edebiyatındaki yeniliğin öncüsüdür ve ilklerin adamıdır.Çünkü Avrupa’yı ilk tanıyan odur.Şair Evlenmesi, Durub-ı Emsali Osmaniye(ilk atasözleri kitabı) en önemli eserlerindendir.Noktalama işaretlerini de ilk defa kullanan odur.”

Özellikleri verilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa
B) Ahmet Mithat
C) Namık Kemal
D) Şemsettin Sami
E) İbrahim Şinasi

 

 

S-19) Aşağıdaki eserlerden hangisi William Shakespeare’ye (Vilyım Şekspir) ait değildir?

A) Venedik Taciri
B) Poetika
C) Othello
D) Yanlışlıklar Komedisi
E) Hamlet

 

 

S-20) “Necati Cumalı, bu oyunda çocuk yaştan itibaren köy sorunlarıyla iç içe yaşamış, bu sorunlardan kurtulmak isterken hapse düşen bir gencin dramını anlatmıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen yapıttır?

A) Vur Emri
B) Tohum ve
C) Kurban
D) Kahvede Şenlik Var
E) Keşanlı Ali Destanı

Ramazan ERDOĞAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

 

...Yanıtlar…

11) E
12) D
13) C
14) A
15) C
16) C
17) E
18) E
19) B
20) A

S-1) Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya dublör denir.

S-2) İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye karakter komedisi denir.

S-3) Hatırat (Anı) türü edebiyatımıza Tanzimat dönemiyle girmiştir.

S-4) “Muharrir Şair Edip”, Ahmet Rasim’in anı türündeki eserlerinden biridir.

S-5) “Tohum ve Toprak” adlı eser, Orhan Asena’ya aittir.

S-6) Turan Oflazoğlu trajedilerinin konularını daha çok tarihten alır.

S-7) Musahipzade Celâl, ulusal Türk tiyatrosuna ilk adımı atan tiyatro yazarımzıdır.

S-8) Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı ve aynı zamanda dram türünde yazılmış ilk oyundur.

S-9) Karagöz ve Hacivat’a Hayal-i zıl (gölge hayali) da denilmektedir.

S-10) Müzikli tiyatrodaki en tanınmış yapıt Cemal-Ekrem Reşit Rey kardeşlerin Lüküs Hayat adlı yapıtıdır.

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)