9. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 4
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 5’er puan)

1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak alan sahne oyununa…. . denir.
2. Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına ………………denir.
3. Edebi bir eserde olayların olup bittiği yere …………………. . denir.
4. bir olayın içinde geçtiği ,geçeceği veya geçmekte olduğu sürece……………………denir.
5. Bir kimsenin hayatını anlatan türe……………………………denir.

 

 

Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5’er puan)

6. Belli bir konuda bir düşünce ya da görüşü ileri sürmek amacıyla yazılan,düşünceleri ispatlama yoluna giden yazı türüne fıkra denir. ( )
7. Gezi yazılarında gezilen yerler anlatılır. ( )
8. Dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( )
9. Trajedi modern Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( )
10. olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. ( )

 

11. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini yazınız (20p)

12. Halk hikayesinin özelliklerini yazınız. (10P)

13. Hikaye ve roman türünün yapısını oluşturan unsurları yazınız. (10P)

14. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız. (10P)

JEST:
MİMİK:

Demirel ÖZTÜRK

...Yanıtlar…

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 5’er puan)

1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak alan sahne oyununa dram…. . denir.
2. Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına . . drama…denir.
3. Edebi bir eserde olayların olup bittiği yere . . mekan…. denir.
4. Bir olayın içinde geçtiği ,geçeceği veya geçmekte olduğu sürece…zaman…. denir.
5. Bir kimsenin hayatını anlatan türe…biyografi……. denir.


Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5’er puan)

6. Belli bir konuda bir düşünce ya da görüşü ileri sürmek amacıyla yazılan,düşünceleri ispatlama yoluna giden yazı türüne fıkra denir. ( Y )
7. Gezi yazılarında gezilen yerler anlatılır. ( D )
8. Dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( Y )
9. Trajedi modern Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( D )
10. olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. ( D )


11. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini yazınız (20p)

* Nazım birimi beyittir.
* Aruz ölçüsü kullanılır.
* Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
* Olay örgüsü, kişiler, zaman,mekan unsurları bulunur.
* Sembolik(alegorik) tarzda yazılır.


12. Halk hikayesinin özelliklerini yazınız. (10 p)

* Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan sonraki dönemlerde yazıya geçirilen ürünlerdir.
* Aşk ve kahramanlık konuları işlenir.
* hikayelerde olağanüstü özellikler dikkati çeker.
* Hikayelerin yapısı masal ve destanlarda olduğu gibi olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan unsurlarından oluşur.
* Belirsiz bir zaman ifadesi ve mekan anlatımı söz konusudur.

13. Hikaye ve roman türünün yapısını oluşturan unsurları yazınız. (10P)

Olay ,yer, zaman, mekan

14. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız. (10P)

JEST: Oyuncuların sahnedeki el kol hareketleridir.

MİMİK: Oyuncuların sahnedeki yüz hareketleridir.

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)