7. Sınıf Türkçe Paragrafta Ana Düşünce Konu Anlatım

7. Sınıf çe Paragrafta Ana Düşünce Konu Anlatım


Paragrafta verilmek istenen mesajdır. Paragrafın yazılma amacıdır. Yazının tamamında ortaya konan düşünce ana fikirdir.

Örnek Soru
Bir yaz tatilinde, babamın bir dostunun yanında çalışma denemesi yapmıştım. Harçlığımı ilk aldığımda beni görmeliydiniz. İlk küçük kazancım, benim gözümde milyarlardan daha değerliydi. Çünkü yorularak kazandığım bu parayı hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasıl harcayacağıma karar vermem zor oldu. Harcadığımda aldığım tatsa bambaşkaydı. Çalışkanlığımın ispatıydı bu. Alın terimin belgesiydi.

Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışkan kişi zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.
B) En tatlı kazanç, insanın kendi çabasıyla elde ettiğidir.
C) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ayrılmalıdır.
D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur.

Çözümü:
Bu parçada kişinin kendi emeğiyle elde ettiği kazancın en güzel, en tatlı kazanç olduğundan bahsedilmektedir. Yanıt B

Örnek Soru:
“Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum.” diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: Ben değişmedim, dün de düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış.” derler.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler.
B) İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.
C) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir.
D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur.

Çözümü:
Bu paragrafta kişilerin değişebilecekleri, ancak kendilerinin bu değişimi anlatamadıklarından söz edilmektedir. “Ben değiştim.” demektense “Ben hep böyleydim.” dedikleri vurgulanmaktadır. Buradan hareketle insanların değişebileceği fakat bu değişimi dile getirmelerinin ne denli zor olduğu sonucuna varılabilir.
Yanıt D

Örnek Soru
Tiyatro olan bir memlekette kötülükler, hatalar sürüp gitmez. Çünkü, hayatın bir örneği olan sahnede aktörler, insanlığa ayna olurlar. Biz, kendimizi onlarda görürüz. Onlarda
bize ne olduğumuzu, ne olmak istediğimizi, ne olmaktan korktuğumuzu gösterirler.
Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatronun eğitimde önemli bir rol oynadığı
B) Kötülüklerin tiyatro ile önlenebileceği
C) Aktörlerin hayatımızı canlandırdığı
D) Tiyatro sahnelerinde gerçeklerin yansıtıldığı

Çözümü:
Parçada tiyatronun insana iyi ve kötüyü göstererek onları eğittiği asıl anlatılmak istenendir. Yanıt A

Örnek Soru
İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar çizilenler daha umut verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır.
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz mevsimi insanlara yaşama sevinci verir.
B) Sanatçılar önemli eserlerini yazın meydana getirirler.
C) İnsanlar yaz mevsiminde daha iyi anlaşırlar.
D) Yazın kırgınlıklar ve küskünlükler son bulur.

Çözümü:
Parçada “yaz mevsiminin insanlara yaşama sevinci verdiği” vurgulanmaktadır. Yanıt A

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)