9. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

9. Sınıf Yazılı Soruları – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir?

A) Ne kadar da güzel bir gün
B) Buralara yavaş yavaş ısınıyorum
C) Bunları az önce aldım
D) İstediğin kitap daha gelmedi
E) Bu akşam yemeği sizde yiyeceğim

 

 

2. (I) Bu oyunu daha önce Sahnesi’nde izlemiştim. (II)Beni çok ama çok derinden etkilemişti. (III) Şimdiyse çok sıradan ve baştan savma geldi. (IV) Dekor, kostüm, ezber oldukça amatörce. (V) Oyuncular için söyleyecek sözüm de çok; ama…

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren “olumsuz eleştiri” söz konusudur?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne…” bağlacı nesneleri bağlamıştır?

A) Aylardır, buraya ne gelen var ne giden.
B) Buralara, ne yağmur yağar ne kar.
C) Ne ders çalışmayı ne kitap okumayı seviyor.
D) Ne Ali’yle ne de Barış’la görüşüyor.
E) Bu seferki sınav ne zordu ne kolay.

 

 

4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından ’un.

Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi

 

 

5. İşine büyük önem verir, özenle çalışırdı; işiyle ilgili her konuda……… Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez?

A) İnce eleyip sık dokurdu
B) Kılı kırk yarardı
C) Gecesini gündüzüne katardı
D) Elinden geleni yapardı
E) Bir dediğini iki etmezdi

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eski durumunu değiştirmemek” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yapılan çalışmalar, bir önceki dönemle az da olsa farklılık gösteriyor.
B) Bence masaya dokunmayıp onu yerinde bırakalım.
C) Tolstoy’un eserleri günümüzde bile okunuyor.
D) Bu oda geniş, orada rahat edebilirsiniz.
E) İşe biraz ara verelim, yarın devam ederiz.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin “sesteş”i yoktur?

A) Dünyanın en güzel koyları Akdeniz’dedir.
B) Ardından bir iz bırakmadan göçüp gitti dünyadan.
C) Az daha bir kazaya kurban gidiyorduk.
D) Binanın sol tarafına park yapılacakmış.
E) Dil, insanın dış dünyaya açılan kapısıdır.

 

 

 

8. Kimseyle konuşmadım( )hemen kendi daireme çekildim ( ) ancak susmak bilmeyen telefon beni canımdan bezdirdi adeta ( )

Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?

A) ( , ) ( , ) ( … )
B) ( ; ) ( ; ) ( … )
C) ( , ) ( ; ) ( . )
D) ( ; ) ( ; ) ( . )
E) ( : ) ( ; ) ( . )

 

 

9. Kimi hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sadece mecaz anlamlıdır?

A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Ateş olmayan yerden duman tütmez.
E) Ateş düştüğü yeri yakar.

 

 

10. “Yatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuklar, bu akşam erkenden yattılar.
B) Doludan, köyün bütün ekinleri yatmış.
C) Kar yağınca bütün işler yattı.
D) Fırtınadan gemi yana yatmış.
E) Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı!

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde “-sız/-siz” eki almış sözcüğe “-lı/-li” eki getirilemez?

A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
B) O, hep acımasız biri olmuştur.
C) Her yıl onlarca çocuk, bilinçsiz aileler yüzünden ölüyor.
D) Genç kuşak giderek saygısız bir hale geldi.
E) Dikkatsiz sürücü, başkaları için de tehlikelidir.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımı yanlıştır?

A) Burada, evlerde zamana yenik düşmüş.
B) Yitirdiği gençliğini anılarda arıyor.
C) Sokakta yaşayanların sayısı hızla artıyor.
D) Bu gidişle ekonomide büyük sorunlar yaşanacak.
E) Gözlerinde ışıl ışıl bir parıltı vardı.

 

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Dünyanın bütün güzel çiçeklerini istiyorsun
B) Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda
C) Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda
D) Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam
E) Bir bakış bile yeter anlatmaya her şeyi

 

 


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

A) Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.
B) Bugün akşama kadar soru çözecektik.
C) Bahçedeki büyük masanın etrafında birkaç sandalye vardı.
D) Oda arkadaşlarını neden bu küçük toplantıya çağırmadın?
E) Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir “varsayım” ifade eder?

A) O, çarşamba günü geziden dönebilir.
B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
C) İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.
D) Belki onu sen de tanırsın.
E) Yarın, akşam yemeğine onlar da gelebilir.

 

 

16. “-de, -da” eki, aşağıdakilerin hangisinin sonuna getirildiğinde “-te, -ta” biçiminde yazılır?

A) 1950
B) 1960
C) 1972
D) 1980
E) 1990

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıflanma” anlamı vardır?

A) Bu düzen böyle gitmez!
B) Sen de mi gittin o maça!
C) Bir de sözümü tutsanız!
D) Bu yaşta bunca sıkıntı çektin!
E) Gençliğim boş yere kayıp gitti elimden, yazık!

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur?

A) Hüzünlü aşk şarkıları söylerdi adam.
B) Bir gör senin için neler yaptığını.
C) Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
D) Yıllarca uğraştı kendini göstermek için
E) Bir gün onu anlasa birileri…

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul cümlesi değildir?

A) Babanız erken gelirse yemeğe çıkarız.
B) Eksiğinizin nerede olduğunu bilirseniz, daha verimli çalışırsınız.
C) İnsan merhameti öğrenirse hayatına bir anlam katmış olur.
D) Artık herkes görevini bilse ona göre davransa diyorum
E) Siz karşınızdaki insanı ciddiye alırsanız, o da sizi önemser

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?

A) Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
B) Bunu alsam beğenir mi ki?
C) Söylesem de beni dinlemez ki?
D) Bu olay onu o kadar üzdü ki…
E) Bu saatten sonra gelir mi ki?

...Yanıtlar…

1) A
2) C
3) C
4) D
5) E
6) B

7) B
8) C
9) A
10) C
11) B
12) A
13)
B
14)
C
15)
B
16)
B
17)
E
18)
C
19)
D
20)
C

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)