sabit reklam
Amerika Birleşik Devletleri Türkleri – (Turan İlleri)

Amerika Birleşik Devletleri Türkleri
( İlleri)

Nüfus : 300.000 kişi
Bulundukları başlıca şehirler: Washington ,New York, Detroit , Los Angeles, Chicago,Boston, San Fransisco, Philadelphia
İlk göç : 1820
Bölgedeki Türk toplulukları: Türkiye Türkleri, Karaçay Türkleri, Kırım Tatarları
Siyasi ve idari konumları: Bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar .Güçlü bir Iobicilik faaliyetine girişen Türklerin Washington’da A T A (American Turkish Association) ile ASA (Atatürk Society of America ), Pennsylvania’da Yunus Emre ..Derneği, Detroit yakınında ise TACAM (Turkish American Cultural Association of Michigan) adı ile güçlü dernekleri vardır .

 

TARİHÇE
’de T.C. Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukların verilerine göre 300.000’nin üzerinde Türk yaşamaktadır. ’nin resmi istatiklerine göre 1820 ile 1860 arasında .Osmanlı devletinden Amerika’ya göç edenlerin sayısı, çok azdı (yılda ortalama 15 kişi kadar). 1820 ile 1950 arasında Osmanlı bölgelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yaklaşık 360.000 kişi vardı. Ancak bunların arasında % 20’Iik bir kesim Türklerden oluşmaktaydı. Diğerleri Musevi, Rum, Ermeni, Arnavut vb. idi. İlk göçmenler dil ve din dolayısıyla birlik ve dayanışma içinde oldular.
Amerikan yaşamına katılmaktansa kendi kültürlerini sürdürmeyi seçtiler. Çoğu evlenmeden giden genç erkeklerdi. Bazıları Türk olmayan eşler aldılar. Bunlardan birçoğu, yerel hayata ayak uydurdular. Buna rağmen kimlik ve kültür değiştiren Türklerin sayısı çok az olmuştur. 2. dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den ABD’ne göçler önemli bir ölçüde “beyin göçü” tarzında olmuştur. Tahminlere göre ABD’ne gelen ya da orada yetişen 3.000’i aşkım mühendis, 2000 doktor, 1 000 akademisyen ve araştırmacı vardır.

 


MEVCUT DURUM
Yüzyıllık sürede, Türklerin yerleşimleri, büyük kentler içinde ya da yakınlarında olmuştur. Bugün Türk topluluğunun yaklaşık dörtte biri New York ve dolaylarında yaşıyor. Bir çoğu Chicago’da oturmakta, Chicago’yu Los Angeles, Boston, San Francisco ve Philadelphia izlemektedir. Ancak Türkler ABD’nin hiçbir yerinde yoğun yerleşimler oluşturmamışlardır. Yüzyılım ilk çeyreğinde gelen eğitimsiz göçmenlerin aksine , 1940’11 yıllardan bu yana göç edenlerin hemen hepsi eğitimlidir. çoğu yüksek öğretim görmüş, dil bilir, yüksek yetenek sahibi ve nitelikli kimselerdir. Bunlar arasında, önceleri işadamları çok azdı. 1980’Ierden bu yana Türkiye’den gelen ve ABD içinde yetişen tüccar, sanayici,inşaatçı ve diğer müteşebbislerin sayısı artmıştır. Özellikle çeşitli tekstil ürünlerinin ithali için Türk girişimcilerinin etkinlikleri her yıl artmaktadır.

|» “Turan İlleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)