Atatürk’ün Amerika’ya Konuşması

ttürk'ün merik'y Konuşm

Bugün internette gezinirken daha önce hiç izlemediğim bir görüntü buldum. Büyük önder Atatürk‘ün o asil duruşuyla yaptığı konuşmayı hayretle izledim. O dönemlerde ülkemizdeki ekonomik anlamdaki sıkıntılar ve teknolojik araçlardan yoksunluk, yüce Atamızın birkaç ses kaydı dışında bir ses veya görüntüsünün bugünlere ulaşmamasına neden olmuş. Bunun için bu görüntüleri bir de canım Ata‘mın kendi sesinden duyunca, gerçekten çok sevindim.

Görüntülerde söylenenler, sevincimi daha bir arttırarak duygularımın bir “gurura” dönüşmesini sağladı. Atamızın her yerde vurguladığımız “ulus sevgisini” anlatmak için ne kadar da güzel bir görüntü… Bu görüntüyü, bugün devlet yönetiminde bulunan herkesin dikkatle izlemesi gerekiyor. Çünkü ulu Türk, birilerine yaranmak için değil, Türk Ulusunu ve Devleti'ni yüceltmek için konuşuyor. Bu görüntünün, 1925 yılında, Atatürk Orman Çiftliği'nde çekildiği ve “Atatürk‘ün Amerika devletine yaptığı konuşma” olduğu söyleniyor. Ulu Önder‘in yanındaki kişi de Ana Amerikan Büyükelçisi'ymiş. [Konuşma metni, yazının sonundadır.]

Ne mutlu ki senin gibi bir önderin izinden yürüyoruz ve biz Türk gençlerine bıraktığın kut'lu emanetine şerefle sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Damarlarımızdaki asil kan aktığı sürece seni unutmayacak, unutturmayacağız!

 


KONUŞMA METNİ:

Yazan: Ali TURAN

Muhterem Amerikalılar,

Türk milletiyle Amerikan milletleri ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek isterim.

Türk milleti zaten dkrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun sebeplerini muhterem sefirimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ifade ettiler. taraftan Amerikan Milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği (….) d taraftan Amerikan Milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği (….) dkrasidir

Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arzı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseder. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasındaki mevcut olan muhabbeti kökleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacak, belki tüm beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye, dünyayı sulh ve huzur altına sokmaya medar olacaktır.

Muhterem Amerikalılar,

Temsil etmekle mubayi olduğum Türk milletinin, Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin insani gayesi işte bundan ibarettir. Bu yüksek gayede zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin, Türk milleti ile beraber olduğundan şüphem yoktur.”

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)