sabit reklam
Bağıl Hareket

  • Bir cisim sabit bir noktaya göre yer değiştiriyorsa hareket ediyor denir.
  • Cismin hareketi başka bir hareketliye göre sorulduğunda bu durum değişir.
  • Çünkü hem hareket eden hemde hareketi gözleyen hareket halindedir.
  • Örneğin hareket halindeki bir otobüste bulunan öğrenci duran bir otobüsün yanından geçerken duran otobüsü geriye gidiyormuş gibi görür.
  • Bu bağlamda iki hareketlinin birbirlerine göre hareketine bağıl hareket, gözlemledikleri hızlarına da bağıl hız denir.

bagil_hiz

bagil_hiz_denklemi

NOT: Aynı yönde ilerleyen iki aracın
a) Hızları birbirine eşitse birbirlerini duruyor görürler.
b) Hızları farklı iken hızlı olan yavaş olanı kendisine zıt yönde gidiyor görür.
Yavaş olan hızlı olanı kendisi ile aynı yönde gidiyormuş gibi görür.

ÖRNEK: K, L ve M otomobilleri birbirine paralel yollarda sabit hızlarla ilerliyor. Bu otomobillerden K nin yere göre hızının büyüklüğü, L ninkinden büyük, M ninkinden küçüktür. K de bulunan bir gözlemci L yi batıya, M yi de doğuya gidiyormuş gibi görüyor.
Buna göre, K, L ve M otomobillerinden hangileri yere göre kesinlikle doğuya doğru gitmektedir?
A) YalnızK B)Yalnız L C) Yalnız M D) K ve M E) L ve M
ÖSS 2002

ÇÖZÜM:
cozum

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)