Bağıl Hareket

Nehir Problemleri

Nehir Problemleri

Nehir Problemleri Nehir problemlerini incelerken iki aşamada değerlendirelim. 1. Akıntıya parelel hareket a. Sadece akıntıyla olan harekettir. Örneğin bir tahta parçası nehre bırakılırsa sadece suyun akış hızıyla hareket eder. b. Akıntı ve yüzücünün birlikte hareketi  Akıntı ve yüzücü aynı yönde  Akıntı ve yüzücü zıt yönde Konuya başlamadan önce kullanacağımız kavramları tanıyalım. Motorun ya da yüzücünün […]

Başka Bir Hareketliye Bakarak Kendisini Değerlendirme

Başka Bir Hareketliye Bakarak Kendisini Değerlendirme

Başka Bir Hareketliye Bakarak Kendisini Değerlendirme   Bir X hareketlisi diğer bir Y hareketlisini referans noktası alarak kendi hareketini değerlendiriken Y hareketlisinin kendini gördüğü hızda hareket ettiğini görür. Burada K hareketlisi L hareketlisini V hızıyla doğuya gidiyor görür. K aracı L hareketlisine bakarak kendisini V hızıyla batıya gidiyormuş gibi görür. Yani L nin K hareketlisini gördüğü gibi görür. […]

Cisimlerin Birbirini Yaklaşıyor ya da Uzaklaşıyor Görme Durumları

Cisimlerin Birbirini Yaklaşıyor ya da Uzaklaşıyor Görme Durumları

Cisimlerin Birbirini Yaklaşıyor ya da Uzaklaşıyor Görme Durumları 1. Aynı doğrultuda sabit hızla ilerleyen araçlar,  Yönleri farklı ise 2. Aynı doğrultuda ilerleyen araçlardan birinin hızı değişiyorsa;  Yönleri farklı ise

Bağıl Hareket

Bağıl Hareket

Bağıl Hareket Bir cisim sabit bir noktaya göre yer değiştiriyorsa hareket ediyor denir. Cismin hareketi başka bir hareketliye göre sorulduğunda bu durum değişir. Çünkü hem hareket eden hemde hareketi gözleyen hareket halindedir. Örneğin hareket halindeki bir otobüste bulunan öğrenci duran bir otobüsün yanından geçerken duran otobüsü geriye gidiyormuş gibi görür. Bu bağlamda iki hareketlinin birbirlerine göre hareketine bağıl hareket, gözlemledikleri hızlarına da […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)