Nehir Problemleri

Nehir Problemleri

nehir_problemleri

Nehir problemlerini incelerken iki aşamada değerlendirelim.

1. Akıntıya parelel hareket

a. Sadece akıntıyla olan harekettir. Örneğin tahta parçası nehre bırakılırsa sadece suyun akış hızıyla hareket eder.

b. Akıntı ve yüzücünün birlikte hareketi

  • Akıntı ve yüzücü aynı yönde
  • Akıntı ve yüzücü zıt yönde

Konuya başlamadan önce kullanacağımız kavramları tanıyalım.

  • Motorun ya da yüzücünün suya göre hızı
  • Durgun kabul edilen suda hareket eden motorun ya da yüzücünün kendi hızına denir.
  • Motorun ya da yüzücünün yere göre hızı
  • Nehrin kenarında durgun bulunan bir kişiye göre yüzücü ve akıntının bileşke hızıdır.

akinti_hizi

akinti

Va = VY ise yüzücü olduğu yerde kalır.
Va > VY ise akıntı yüzücüyü K noktasının sağına doğ-
ru sürükler.
x = (Va – VY).t olur.
VY > Va ise yüzücü akıntıya şı sol tarafa doğru yol
alır.
x = (VY – Va).t olur.

ornek_..

cozum...

: Bir eylemsizlik çerçevesi içinde hareket eden iki hareketlinin birbirine göre hızlarını bulurken eylemsizlik çerçevesinin hızını almaya gerek yoktur

nehir_hizi

2. Akıntıya Dik Doğrultuda Hareket

Akintiya_Dik_Dogrultuda_Hareket

formul

NOT: Motorun karşıya geçiş süresi (t) kıyıya akıntı hızına bağlı değildir.

Motorun Giriş Doğrultusu ile Akıntı Arasında a Kadar Açı Varsa

akinti_acisi

akinti_uzakligi

a) VX = Va ise motor hiç sürüklenmeden tam karşı noktaya yani M noktasına çıkar.
b) VX > Va ise motor LM arasında bir noktadan karşıya çıkar. M den x kadar uzağa çıkmışsa x = (VK – Va) .t ile bulunur.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)