sabit reklam
Başka Bir Hareketliye Bakarak Kendisini Değerlendirme

 

 • Bir X hareketlisi diğer bir Y hareketlisini referans noktası alarak kendi hareketini değerlendiriken Y hareketlisinin kendini gördüğü hızda hareket ettiğini görür.

hiz_yonleri

 • Burada K hareketlisi L hareketlisini V hızıyla doğuya gidiyor görür.
 • K aracı L hareketlisine bakarak kendisini V hızıyla batıya gidiyormuş gibi görür. Yani L nin K hareketlisini gördüğü gibi görür.

hiz_zaman_grafigi_

 • Hız zaman grafiği verilen K ve L hareketlileri aynı noktadan harekete başlayarak doğu yönünde ilerlemektedir.
  Bu grafiğe bakarak;
 • I. aralıkta K ve L araçları birbirinden uzaklaşmaktadır.
 • I. aralıkta araçlar birbirini yavaşlıyor görür.
 • I. aralıkta K, L yi kendisi ile aynı yönde L, K yı kendisi ile zıt yönde hareket ediyor görür.
 • II. aralıkta araçlar birbirine yaklaşmaktadır.
 • II. aralıkta araçlar birbirinin hızlandıklarını görür.
 • II. aralıkta L yalnız K ye bakarak kendisini batı yönünde gidiyormuş gibi görür.
 • III. aralıkta araçlar birbirinden uzaklaşmaktadır.
 • III. aralıktada araçların birbirine göre hızları artmaktadır.

Yorumlarını çıkarabiliriz.

ornek

cozum.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)