sabit reklam
Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli

 

  • Elektrik alan içindeki herhangi bir noktada bulunan pozitif birim yüke düşen potansiyel enerjiye elektriksel potansiyel denir. V ile gösterilir Skaler bir büyüklüktür ve birimi Volt’ tur.

Bir_Noktanin_Elektriksel_Potansiyeli

Burada,
V : Elektrik potansiyeli (volt)
k : Coulomb sabiti (N m2/C2)
q : Cismin yükü (C)
d : Uzaklık (m)

  • Birden fazla yükün bir noktadaki potansiyeli, her bir yükün O noktada oluşturduğu potansiyellerin toplamına eşittir.

Elektrik_potansiyeli

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)