sabit reklam
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı

A.Cümleler büyük harfle başlar. Cümle içinde tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar.
Örnek:

Nokta, üç nokta, soru ve ünlem işaretlerinden sonra büyük harfle başlanır.
B.Şiirde dizelerin ilk kelimeleri büyük harfle başlar.
Örnek:
–Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu.
İnsan, bu yaşa gelince anlarmış.
C.Özel isimler büyük harfle başlar.
1.Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar.
Örnek:


2.Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan, meslek ve saygı bildiren kelimeler büyük harfle başlar.
Örnek:


–Ömer Bey sizi bekliyor.
Akrabalık anlamı içeren sözcükler özel isimlerden sonra kullanıldığında küçük harfle, önce kullanıldığıda büyük harfle başlar.
Örnek:
–Sema teyze bahçeyi suluyor.
–Hakkı amca
–Baba Hakkı
3.Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
Örnek:


–Minnoş, Yadigâr, Karabaş…
4.Devlet adları büyük harfle başlar.
Örnek:
–Cumhurbaşkanımız İtalya’ya gitti.
–İspanya, Kazakistan, Almanya
5.Millet ve boy adları büyük harfle başlar.
Örnek:
–Çanakkale Savaşı’nda Yunanlılar püskürtüldü.
–Türkler, İngilizler, Çerkezler …
6.Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.
Örnek:
–Kardeşim İngilizce kursuna yazılmış.
–Arapça, Fransızca, Japonca …
7.Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.
“Dünya, güneş, ay” sözükleri gök cismi anlamında kullanılmışsa büyük harfle, gök cismi anlamının dışında kullanılmışsa küçük harfle başlar.
Örnek:


–Bildiğimiz gibi Ay, Dünya’nın uydusudur.
–Haberi alınca dünyalar benim oldu.
8.Din ve mezhep adları büyük harfle başlar.
Örnek:
–Hindistan’da Budizm inancını yaşayanlar vardır.
–İslamiyet, Hristiyanlık
9.Dinî ve mitolojik sözcükler büyük harfle başlar.
Örnek:
–Dört büyük melekten biri olan Cebrail, vahiy indirmekle görevlidir.
–Zeus, Kibele, Tanrı…
10.Yer adları (Kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, mahalle, sokak vb.) büyük harfle başlar.
Örnek:


–Burası Asya ile Avrupa’nın birbirine bağlandığı noktadır.
11. Kurum, kuruluş, dernek adları büyük harfle başlar.
Örnek:

–Bu ilanı Millî Eğitim Bakanlığı yayınladı.
–İstanbul Üniversitesi
–Cağaloğlu Anadolu Lisesi

12.Saray, köşk, han, köprü, anıt, kale gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.
Örnek:


–Sınıfça Beylerbeyi Sarayı’nı gördük.
13.Kitap, dergi, gazete ve eser isimleri birkaç kelimeden de oluşsa her kelimesi büyük harfle başlar.
Örnek:
–Geçen hafta Yaban’ı okudum.
–Milliyet, Sinekli Bakkal, Atlas…
14.Millî ve dinî bayramlar, özel günlerin adları büyük harfle başlar.
Örnek:
–Okulumuzda Öğretmenler Günü kutlandı.
–Ramazan Bayramı
–Anneler Günü
15.Tarihî olay ve çağlar, önemli dönemler bü- yük harfle başlar.
Örnek:
–Bu cephe Çanakkale Savaşı’nda açıldı.
16.Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar.
Örnek:
–Toplantı 28 Nisan 2009 Cuma tarihine ertelendi.
–13 Haziran 2004 Çarşamba
17.Özel isimlerden türetilen kelimeler büyük harfle başlar.
Örnek:
–Bu yabancılar Türkçeyi çok iyi konuşuyorlar.
–Ankaralı, Atatürkçülük …


Buna göre, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

B,C ve D seçeneklerinde büyük harflerin kulla- nımları doğrudur. Ama A seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. Meslek adları büyük harfle başladığı için ” avukat Ali Bey” tamlamasındaki “avu- kat” sözcüğünün büyük harfle başlaması gerekir.
Yanıt A

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)