Dünya Dinleri

Satanizm – (Dünya Dinleri)

Satanizm – (Dünya Dinleri)

Satanizm (Dünya Dinleri) Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir.   Kelime olarak şeytana inanma,Tanrı diye tapınma anlamına gelen satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi – Hırıstiyan din tahakkümüne […]

Druidler – (Dünya Dinleri)

Druidler – (Dünya Dinleri)

Druidler (Dünya Dinleri) Druidler kısaca Kelt rahipleri olarak tanımlanırlar. Druidlerin Kelt toplumu içindeki yerleri çok önemlidir . Toplumsal bir çok olayda rol oynadıkları gibi dağınık olan Kelt kabileleri arasında birleştirici bir rol de oynuyorlardı . Druid sözcüğünün kökeni de tartışmalıdır. Latınce ‘de druidae seklinde geçer. Bu sözcük hiç bir Kelt-Roma yazıtında bulunmadığı için orijinali bilinmemektedir […]

Maniheizm – (Dünya Dinleri)

Maniheizm – (Dünya Dinleri)

Maniheizm (Dünya Dinleri) Manicilik (Manihæism, Manihaism) III. yüz yılın son yarısında Mani tarafından kurulmuş bir dindir. O güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. Manicilik aslında Zerdüşt Düalizmi, Babilonya folkloru, Buddhist ahlâk ilkeleri ve Hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. Bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ve kötünün, çatışmasıdır. […]

Paflikyanlar – (Dünya Dinleri)

Paflikyanlar – (Dünya Dinleri)

Paflikyanlar (Dünya Dinleri) Ermenistan ‘da Hıristiyan inancı, II. ve III. yüz yıllarda hızla ilerlemiş ve III. yüz yılın sonlarında (287 yılında) ya da IV. yüz yılın basında (301 yılında), Hıristiyanlık resmi din olarak Ermeni ulusunca kabul edilmişti. Hıristiyan inancına bağlı akımlar, Kuzey-Bati yönünden “Helen Tipi ” ve Güney-Bati yönünden “Suriye Tipi ” biçimlerinde Ermenistan ‘a […]

Ebiyonitler – (Dünya Dinleri)

Ebiyonitler – (Dünya Dinleri)

Ebiyonitler (Dünya Dinleri) Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ebiyonit kelimesi İbranice “yoksul, fakir” anlamındadır.Bundan dolayı düşmanları “fakirler – yoksullar” (Ebiyonit) kelimesini onları küçümsemek için kullanırlar. Onlar ise, Ebiyonitliği (fakirliği) ,İsa’nın “Dağdaki Vaazı”ında (İncil; Matta 5:1-11) bahsettiği o içerikte ve “ruhta fakir olanlar” manasında almaktadırlar. İsa mesih‘in Kardeşi Yakobus Bunlar İsa’nın Tanrılığını reddederler, sünnet […]

Katharizm – (Dünya Dinleri)

Katharizm – (Dünya Dinleri)

Katharizm (Dünya Dinleri) Katharizm ya da Katarcılık (-okunuşu “katar”-) Ortaçağ’da Fransa’nın Albi bölgesinde ortaya çıkan, 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa’nın batı kısmındaki ülkelerde etkili olan bir tarikattır. Din tarihçilerinden bazıları bu tarikatı Hıristiyan tarikatlar sınıfına sokmaya çalışmışsa da, Kilise’nin görüşlerine karşı çıkmış ve reenkarnasyonu kabul eden bir tarikattır.   “Kathar” adı, sözcük anlamıyla arınmış anlamına […]

Bahailik – (Dünya Dinleri)

Bahailik – (Dünya Dinleri)

Bahailik (Dünya Dinleri) Bahai Dini: 1800’lerde İran’da Mehdi inancının uzantısı olarak doğan Babiliğin Bağımsız Dine dönüşmüş biçimi. Tüm dünyada inananları olan evrensel bir dindir. Bahai Tarihi, 1844’te Bab’ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir Peygamber‘in geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu ve peygamberi, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir 21 […]

İnsan Tapınağı – (Dünya Dinleri)

İnsan Tapınağı – (Dünya Dinleri)

İnsan Tapınağı (Dünya Dinleri) Aslında küçük ve etkisi olmayan bir dini grup olmasına karşılık 1978 de Guyana’daki Jonestown kentinde 918 üyesinin “İnsan Tapınağı”nın da siyanürlü portakal suyu içerek toplu intihar etmelerinden sonra dünya tarafından tanınan bir kült haline gelmiştir. Bu olaydan sonra tapınağın olduğu Jonestown bölgesi utanç verici bölge olarak anılmaya başlanmıştır. James Warren “Jim” […]

Birleşik Kilise – (Dünya Dinleri)

Birleşik Kilise – (Dünya Dinleri)

Birleşik Kilise (Dünya Dinleri) Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil‘i kullanmalarına rağmen aslında Hinduizmle Hıristiyanlığın karışımı bir inanca sahip bir külttür.   İsmi birleşik olmasına karşılık günümüzde 2 büyük gruba ayrılmışlardır.Çeşitli ülkelerde 300 merkezleri vardır. Unity School of Christianity Kültü 1889 yılında Charles ve Myrtle Fillmore adlı karı-koca tarafından Missouri, Kansas City (ABD) de kurulmuştur. Charles kendisinin […]

Moonculuk – (Dünya Dinleri)

Moonculuk – (Dünya Dinleri)

Moonculuk (Dünya Dinleri) Moonculuk Kuzey Koreli Sun Myung Moon tarafından Güney Kore ‘de kurulmuş bir harekettir. Kore de ” Tong ” Batıda ise ” Birleşik Kilise ” , ” Kutsal ruh Birliği “, “Birleşik Aile “, “Moon Teşkilatı ” vb. isimlerle anılır.   1920 yılında Kuzey Kore de doğan Moon önceleri Budist,sonra Presbiteryen Kilisesine girmiş […]

Branch Davidians –  (Dünya Dinleri)

Branch Davidians – (Dünya Dinleri)

Branch Davidians (Dünya Dinleri) Branch Davidians kültü taraftarları 50 günlük trajik kuşatmanın ardından 1993 Texas Waco’daki yangında 82 kişinin ölümünden sonra kendilerini gizlediler. Davidciler Yedinci Gün Adventistleri’ nin bir koluydu SDA (Yedinci Gün Adventistleri) lar gibi İsa Mesih‘in ikinci kez gelişine inanmışlardı. Fakat 1959 da İsa‘nın geleceğini söylemelerine karşılık İsa geşmeyince başarısız olup, güçsüz düşmüşlerdir. […]

Tenrikyo Dini – (Dünya Dinleri)

Tenrikyo Dini – (Dünya Dinleri)

Tenrikyo Dini (Dünya Dinleri) Tenrikyo, (Tenrikyo, İlahi Neden(in) Öğretisi) bir başka ismiyle Tenri,Japon Şinto inancı kökenli, Budizm’den etkilenmiş bir dindir. Nakayama Miki isimli bir kadın çiftçi tarafından kurulmuştur. İnanışa göre Nakayama Miki 1838 yılından itibaren aydınlatıcı ve ilham veren çeşitli tecrübeler yaşamıştır. Bu tarihten sonra dinin bağlıları tarafından Oyasama (“Onurlu/Onurlandırılmış Anne”) diye anılmıştır.   Dinin […]

Tanrının Yolu Topluluğu – (Dünya Dinleri)

Tanrının Yolu Topluluğu – (Dünya Dinleri)

Tanrının Yolu Topluluğu (Dünya Dinleri) Tanrının Yolu Topluluğu son yıllarda ortaya çıkan uzlaştırmacı dinlerdendir. Topluluğun en önemli özelliği her hangi bir dinden kopmadığı gibi,kurucusunun herhangi bir din tarafından beklenilen Mesih iddiasında olmamasıdır.Topluluk inananları kendilerini gizlediğinden dolayı haklarında pek fazla bilgi yoktur. Topluluğun temel inancı tüm dinlerin aynı Tanrıdan olduğu – Dinlerin Birliği – inancıdır.   […]

Kadıyanilik – (Dünya Dinleri)

Kadıyanilik – (Dünya Dinleri)

Kadıyanilik (Dünya Dinleri) Bir diğer adı Ahmedilik olan Kadıyanilik 19.yüzyılda Mirza Ahmet Gulam (1839 – 1908 ) tarafından 1889 da Hindistan ‘da kurulmuş bir dini akımdır.   Mirza Gulam Ahmed zaman zaman kendisinin Mehdi, Mesih ve Krişna olduğunu iddia ederek Müslüman, Hıristiyan ve Hindulara sempatik görünmek istemiş 1889 ‘da yayınladığı bir bildiriyle Allah tarafından yenileyici […]

Uzay Dini – Raelian – (Dünya Dinleri)

Uzay Dini – Raelian – (Dünya Dinleri)

Uzay Dini – Raelian (Dünya Dinleri) Raelien akımı 1973 ve 1975 ‘te Avvergne ve Perigord ‘da iki kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını öne süren Fransız gazeteci ve otomobil yarışçısı Claude Vorilhon tarafından kuruldu. Uzaylıların mesajını anlattığından dolayı “UFO Dini” veya “Uzay dini” olarak ta adlandırılır.   Uzaylıların gezegenine götürülen C.Vorilhon oradan bir mesajla döndü. Vorilhon ‘a […]

Ramtha Dini – (Dünya Dinleri)

Ramtha Dini – (Dünya Dinleri)

Ramtha Dini (Dünya Dinleri) ABD’nin Seattle yakınlarındaki Yelm kasabasında 1976 yılının kış aylarında sıradan bir pazar günü, ev kadını Judith Darlene Hampton, evinde yemek yapmaktadır. Birdenbire mutfağında garip bir varlık belirir. 35 bin yıl önce Lemuria adlı kayıp bir kıtada yaşadığını söyler. Hampton’a “Seni zincirlerinden kurtarmaya geldim” der. Amerikalı kadın birdenbire ruhunun bedeninden ayrıldığını hisseder. […]

Rastafarianizm – (Dünya Dinleri)

Rastafarianizm – (Dünya Dinleri)

Rastafarianizm (Dünya Dinleri) Rastafarianizm, Rastafarianizm Etiyopya Prensi Haile Selassie tarafından kurulmuş dinin ve bu dine bağlı olarak ortaya çıkmış olan inanış ve düşünce biçiminin adıdır. Mısır orjinli ra dinlerinin Hristiyanlık ve Yahudilikle karışarak ortaya çıkmış bir dindir. Hazreti Musa’nın asıl yol gösterdiği kutsal kavimin zenciler özellikle de Etiyopyalılar olduğunu savunur. Rastafarianizim’de kutsal vadedilmiş topraklara zion […]

Yehovanın Şahitleri – (Dünya Dinleri)

Yehovanın Şahitleri – (Dünya Dinleri)

Yehovanın Şahitleri (Dünya Dinleri) Yehova şahitliğinin kurucusu C.T. Razıl ‘dır.(Charles Taze Russell 1852-1916) Razıl önceleri bir Kitab-ı Mukaddes topluluğu kurdu, ve grubun pastörü seçildi. 1879 da ” Siyon ‘un Tarassut Kulesi” dergisini çıkartmaya başladı, birkaç yıl sonra aynı ad altında ( daha sonra ” siyon” kelimesi atıldı)bir cemiyet kurdu.   Razıl, öldükten sonra yerine hareketin […]

Vica – Vika Dini – (Dünya Dinleri)

Vica – Vika Dini – (Dünya Dinleri)

Vica – Vika Dini (Dünya Dinleri) Vika, Anglo-Kelt sistemine ait bir Pagan geleneğidir. Sürekli olarak gelişmeyi ve evrenin döngülerine göre yaşamayı amaç edinir.   Cadılığın, bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak, Gerald Brosseau Gardner tarafından bir Pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan ya da Gardnerci Vikan denir.   Temelleri: […]

Mormon Dini – Mormonlar – (Dünya Dinleri)

Mormon Dini – Mormonlar – (Dünya Dinleri)

Mormon Dini – Mormonlar (Dünya Dinleri) Hıristiyan dini hareketlerinden biri olarak ortaya çıkan ve zamanla bağımsız bir din görünümünde olan Mormonluk 1830 ‘da NewYork ‘ta Joseph Simith tarafından kurulmuştur. Teşkilatın kurucusu Joseph, Moroni adından bir meleğin(peygamberin) kendisine vahiy getirdiğini iddia ederek ortaya çıkmış, sonra bazı eski metinlere değişik bir yorum getirerek görüşlerini açıklamaya çalışmıştır. Kendine […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)