Dünya Dinleri

Mutezile (Mutezille) Mezhebi – (Dünya Dinleri)

Mutezile (Mutezille) Mezhebi – (Dünya Dinleri)

Mu’tezile Mezhebi (Dünya Dinleri) İslâm’da ilk ortaya çıkan ve akideleri aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışan büyük kelam ekolünün adi. Lügat ta, “uzaklaşmak, ayrılmak, bırakıp bir tarafa çekilmek” gibi anlamlara gelen “i’tizal” kelimesinin ism-i fail sığasından meydana gelen çoğul bir isimdir. Müfredi, “mu’tezilî”dir. Kelime, hemen hemen ayni anlamlarda Kur’ân-i Kerim’de de geçmektedir: “Eğer bana iman […]

Zeydiyye Mezhebi – (Dünya Dinleri)

Zeydiyye Mezhebi – (Dünya Dinleri)

Zeydiyye Mezhebi (Dünya Dinleri) Zeydiyye mezhebi Şii islam Mezhebidir. İmamı ve Kurucusu Zeyd b. Alî Zeynelâbidin b. el-Huseyn b. Alî (v. 122/740); önce babasından, sonra kardeşi Muhammed el-Bâkır ve başkalarından okuyarak yetişti. Bütün İslâm uleması onun ilmi, yüce şahsiyeti ve takvâsı üzerinde ittifak etmişlerdir. TÂBİLERİ ve KİTAPLARI Zeydiyye mezhebi iki koldan tedvîn ve neşredilmiştir: 1- […]

Tanrının Çocukları – (Dünya Dinleri)

Tanrının Çocukları – (Dünya Dinleri)

Tanrının Çocukları (Dünya Dinleri) Bu hareketin temel inanışı “Sex for Jesus” yani İsa için sex’dir. Bu haraket adını daha sonra Moses Berg olarak değiştiren ve taraftarlarınca MO diye çağrılan David Berg tarafından 1965 yılında Us ‘da kuruldu.   İsa’nın Fahişeleri Elinde İncil ve dudaklarında aşk sözcüğüyle MO İsa’nın fahişelerinin reklamını yapıp onları tanıtmaktadır. Kızlar fahişelik […]

Oshoculuk – (Dünya Dinleri)

Oshoculuk – (Dünya Dinleri)

Oshoculuk (Dünya Dinleri) Osho Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinindeki Kuchwada’da, 1931 yılının 11 Aralık günü dünyaya gelmiştir. İlk çocukluk yıllarından itibaren, başkaları tarafından verilen bilgiler ve inançları edinmektense gerçekliği kendisi deneyimlemekte ısrarcı olan asi bir ruhu vardı.   Yirmi bir yaşında üniversite öğrenimini tamamladı ve Jabalpur Üniversitesinde yıllarca felsefe dersleri verdi. Aynı zamanda da tüm Hindistan’ı […]

Celvetilik – (Dünya Dinleri)

Celvetilik – (Dünya Dinleri)

Celvetilik (Dünya Dinleri) Celvetilik tarikatının kurucusu Aziz Mahmud Hüdai 1544’te Koçhisar’da doğdu.1628-1630 yıllarında İstanbul da vefat etti. Doğum yılı da yeride kaynaklarda tartışmalıdır. Sivrihisarda öğrenim gördükten sonra İstanbul’a geldi, Ayasofya Medresesi nde okudu. Bu sırada Halveti tarikatıyla yakınlık kurdu. Edirne Mısır medreselerinde okudu, değişik görevlerde bulundu, Şeyh Üftade den ders aldı, elaldı geziye çıktı. Sonra […]

Hristiyan Bilim Kilisesi – (Dünya Dinleri)

Hristiyan Bilim Kilisesi – (Dünya Dinleri)

Hristiyan Bilim Kilisesi (Dünya Dinleri) Hindu dini ile Hıristiyan dininin karışımı olan fakat Hıristiyanlıktan oldukça farklı yeni bir dini akımdır.Mary Baker Eddy tarafından Massachusetts ‘de 1875 yılında kurulmuştur. Bayan Eddy muhterem ve yanılmaz olduğunu iddia ediyordu.1910 da Conrad New Hemşir de öldü.   The Holy Scriptures (Kutsal Kitap ) Bayan Eddy’nin yazmış olduğu topluluğun kutsal […]

Kimbanguizm – (Dünya Dinleri)

Kimbanguizm – (Dünya Dinleri)

Kimbanguizm (Dünya Dinleri) Kimbanguculuk Zaireli Simon Kimbangu (S.Kimbangu 1889 Nkamba (günümüzde Mbunza-Ngungu) ‘ da doğdu.1951 ‘ de Elisabethville ( günümüzde Lubumbashi) ‘ de öldü) tarafından Zaire ‘ de (Kongo) kuruldu. Kimbanguizm “İsa ‘ nın Yeryüzü Kilisesi” adıyla da tanınır. Kimbanguculuk ; Hristiyanlık ‘ tan kaynak bulan (ayrılan) ve sömürge halkların siyasetle dini birleştirerek “inisiyatifi yeniden […]

Metodistler – (Dünya Dinleri)

Metodistler – (Dünya Dinleri)

Metodistler (Dünya Dinleri) Metodistlik 18.yüzyılda John Wesley (öl.1791)’in öğretileri neticesinde ortaya çıkmış bir dini hareket –mezhep– tir. John Wesley, kardeşi Charles ve arkadaşları George Whitefield , Anglikan Kilisesi bünyesinde , Oxford Üniversitesi’nde bir manevi hayatı vaz’ ederek dini bir uyanışı başlattılar. Bunlar, dua ve oruçlarında yeni bir yol tutmaları , Oxford hapishanesindeki tutukluları düzenli olarak […]

Gnostisizm – (Dünya Dinleri)

Gnostisizm – (Dünya Dinleri)

Gnostisizm (Dünya Dinleri) Hıristiyanlıkta bir akım. Bilinircilik de denir. Yunanca gnostikos (bilgiye sahip insan) sözcüğünden türetilmiştir. Tanrısal, mutlak bilgiye bir anlık aydınlanmayla, sezgiyle ulaşılabileceğini ileri süren bir dinsel akım. İlk çağ Yunan felsefesi ile Hıristiyan dininin görüşlerini kaynaştırmaya çalışan, felsefeciler tarafından milatttan sonra I. ve II. Y.y’ larda oluşturulmuştur.   Bu akımın savunucuları, dinlerin mutlak […]

Vodoo (Vudu) Dini – (Dünya Dinleri)

Vodoo (Vudu) Dini – (Dünya Dinleri)

Vodoo (Vudu) Dini (Dünya Dinleri) Voodoo, müritleri için “korku”nun ve “zafer”in iç içe girdiği bir yaşam tarzı… Afrika’nın Benin Cumhuriyeti’nde konuşulan bir etnik dil olan “Fon” dilinde “voo” içe bakış, “doo” ise “bilinmeyen” anlamına geliyor. Voodooistler Tanrı “Djo”ya inanıyorlar. “Evrensel nefesin efendisi” olan Tanrı Djo, dolaysız olarak insanların kaderiyle ilgilenemeyecek kadar büyük bir varlık… Bu […]

Namba Dini – (Dünya Dinleri)

Namba Dini – (Dünya Dinleri)

Namba Dini (Dünya Dinleri) Namba Dini Güney Pasifik ‘ te Malekula adasında yaşayan İlkel Nambalar kabilesinin dinidir. Namba ‘ lar kabile erkeklerinin cinsel organlarını örtmek için kullandıkları püsküle”namba” denildiğinden dolayı bu ismi almışlardır ve ilkel bir yaşam sürerler. Kabile Büyük ve Küçük Namba ‘ lar olarak iki gruba ayrılırlar.   Namba ‘ lar, tabiat üstü […]

Ga Dini – (Dünya Dinleri)

Ga Dini – (Dünya Dinleri)

Ga Dini (Dünya Dinleri) Ga Dini Gana ‘ nın başkentinin yakınlarında yaşayan Ga ‘ ların inandığı kabile dinidir ve mahalli bir özelliğe sahiptir evrensel değildir. Ga Dini ‘ nin kutsal bir kitabı veya yazılı bir kaynağı olmadığı gibi din kurucusu da yoktur.   Ga ‘ lar tabiata ve insan işlerine etkili çok sayıda ruh ve […]

Azteklerin Dini – (Dünya Dinleri)

Azteklerin Dini – (Dünya Dinleri)

Azteklerin Dini (Dünya Dinleri) Tarih 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl başlarında, bugünkü Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde büyük bir imparatorluk kurmuş halk. Nabuva dili konuşan Azteklerin adı, atalarının bir olasılıkla Kuzey Meksika’da bulunan anayurdu için kullanılan Aztan’dan (Beyaz Ülke) gelir. Öteki adlarından “Tenoçka”, ataları Tenoch’tan kaynaklanır. Gene Aztekler için kullanılan “Meksika” adı, Texcoco Gölünün mistik […]

Dinka Dini – (Dünya Dinleri)

Dinka Dini – (Dünya Dinleri)

Dinka Dini (Dünya Dinleri) Dinkalar, Dinka dilinde Cange (Halk), Sudan’ın güneyinde, Nil havzasının orta kesimindeki bataklıklarla çevrili savan bölgesinde yaşayan halk. Nuerlerle yakından ilişkilidirler. Bin ile otuz bin kişi arasında değişen, çok sayıda bağımsız grup oluştururlar. Bu gruplar bölge, dil ve kültür temelinde kümelere ayrılır. En çok bilinen gruplar Acarlar, Alibler, Borlar, Rekler ve Melvallardır. […]

Musevilik – (Dünya Dinleri)

Musevilik – (Dünya Dinleri)

Musevilik (Dünya Dinleri) Musevîlik, kurucusu Musa’ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek Tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir millettir. Yahudiler dünyanın en eski tarihî, dinî cemaatini meydana getirmişlerdir. Dinler Tarihi’nde özel bir yeri […]

Aborjin Dini – (Dünya Dinleri)

Aborjin Dini – (Dünya Dinleri)

Aborjin Dini (Dünya Dinleri) Aborjinler ifadesi genel olarak tüm bir Avustralya, Tazmanya ve çevre adalarda yaşayan yerlileri tanımlamakta kullanılmakla birlikte bu isimlendirmenin dil ve yaşayış biçimi olarak ortak noktalarıyla birlikte farklılıklar da taşıyan geleneksel toplulukları işaret ettiği de unutulmamalıdır.   Yerli kabilelerden bazıları; New South Wales ve Viktorya’da Koori, Queensland’da Murri, Güney Avustralya’da Noongar, Merkezi […]

Samirilik – (Dünya Dinleri)

Samirilik – (Dünya Dinleri)

Samirilik (Dünya Dinleri) “Şomronim”, İbranice “S-M-R” fiil kökünden türemiş “görüp gözeten,bir şeyi dikkatle izleyen” anlamına gelmektedir. Samirîler Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluktur.   Samirîlerin tarihi oldukça eskidir. M.Ö. 722 yılında Kuzey İsrail Krallığı yıkılınca,Asur İmparatoru Sargon, bura halkından 30.000 kadarını alıp Asur ‘a ve Medlerin şehirlerine sürmüş […]

Ateizm – (Dünya Dinleri)

Ateizm – (Dünya Dinleri)

Ateizm (Dünya Dinleri) Ateizm kelimesi Yunanca da “Tanrı” anlamına gelen “Theos”tan türemiştir. Bu kelimeden de “Tanrı inancına sahip olmak” ya da “Tanrı‘ya inanmak” anlamına gelen theism anlayışı ortaya çıkmıştır. Ateizm kelimesi de İngilizce “theism” kelimesinin başına “a” ön takısının eklenmiş hali olup Türkçe’de “Tanrı tanımazlık” anlamına gelmektedir.   İnançsızlık denilince hemen akla ateizm gelmemelidir. Mesela […]

Agnostisizm – (Dünya Dinleri)

Agnostisizm – (Dünya Dinleri)

Agnostisizm (Dünya Dinleri) Agnostisizm resmi olarak ilk defa 1800’lü yılların sonunda ünlü biyolog T. H. Huxley tarafından ortaya atılmıştır. Bilinmezcilik olarak da tanımlanır. Agnostisizm, Tanrının varlığının “bilinemez” olduğunu savunur. Dinlerin Tanrıdan gelmediğini söyler ve dinlerin Tanrısını da reddeder ancak başka bir Tanrının, bir yaratıcının varolup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini söyler. Bu bakımdan agnostisizm kendini, “kesinliklinle […]

Pan-enteizm – (Dünya Dinleri)

Pan-enteizm – (Dünya Dinleri)

Pan-enteizm (Dünya Dinleri) Spinoza ağırlıklı Panteizm algılayışına göre, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı ‘dır. Tanrı-Evren-İnsan ayırımı yoktur, böyle bir ayrım aklın yanılsamasıdır. Tanrıbilimsel olarak Tanrı, Evren, İnsan bir ve aynıdır. Aşkın bir Tanrı var olmadığı gibi, her hangi bir yaratmadan da söz edilemez. Spinoza ‘nın bu görüşü, ailesinin göç ederek ayrıldığı Endülüs İspanya […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)