Kim Kimdir?

Yahya Efendi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yahya Efendi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yahya Efendi (Hayatı – Biyografisi) Beşiktaş’ta bir İstanbul Efendisi Yahya Efendi   İstanbul’lu denizciler Boğaz’ın dört manevi bekçisi olduğuna inanırlar. Bunlar Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz’da Yuşa Aleyhisselam, Sarıyer’de Telli Baba ve Beşiktaş’ta Yahya Efendi’dir.   Hâl böyle olunca Yahya Efendi’nin dergâhına denizciler sık gelir, giderler. İşte Karadeniz’de amansız bir fırtınaya yakalanan Apostol adlı Rum, […]

Yahya Kemal Beyatlı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yahya Kemal Beyatlı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yahya Kemal Beyatlı (Hayatı – Biyografisi) 1884 yılında Üsküp’te doğdu. Asıl adı Ahmed Agâh’tır. İlköğrenimini Üsküp’te gördü. İstanbul Vefa Lisesi mezunu. Başlangıçta Sultan II.Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak Paris’e kaçtı. Fransa’da Siyasal Bilgiler okurken hocası Albert Sorrel’in etkisinde kalarak düşüncelerinde değişmeler oldu. Fransa’da dokuz yıl kaldı. Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkânı […]

Yaşar Büyükanıt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Büyükanıt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Büyükanıt (Hayatı – Biyografisi) Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25 nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT, 1940 yılında İstanbul’da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur. 1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral BÜYÜKANIT, 1972 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından […]

Yörük Ali Efe – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yörük Ali Efe – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yörük Ali Efe (Hayatı – Biyografisi) 1896’da doğan Yörük Ali genç yaşında Nazilli yöresinde efelik yapmaya başladı. Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmelerinin ardından İçcbatı Andolu’ya ilerlemeleri üzerine, zeybekleriyle birlikte silahlı direnişi başlattı. 26-30 temmuz 1919’da toplanan Balıkesir Kongresi’nde yunanlılara karşı ulusal seferberlik kararı alınınca , Yörük Ali Efe’nin Nazilli cephesindeki güçlerine katılımlar giderek […]

Yusuf Akçura – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Akçura – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Akçura (Hayatı – Biyografisi) 1879 yılında doğan Yusuf Akçura, 1803 yılında İstanbul’a gelmiştir. Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Onbeş yıl İstanbul’da kalmıştır. 1896 yılında Erkan-ı Harbiye’ye giren Akçura, Jön Türk faaliyetlerine katıldığı için tutuklanmış ve okuldan bir süre uzaklaştırılmış, Trablusgarp’a gönderilmiştir. Arkadaşı Ferit Tek’le birlikte kaçarak Paris’e gitmiş, orada Ecoie Libre deş […]

Yusuf Edip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Edip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Edip (Hayatı – Biyografisi) 1950 yılından sonra aylık Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergilerinin, Türkçe kitapların da yayımlanmaya başlaması, şiir çalışmalarının hız kazanmasına zemin hazırlamıştır. Ancak araya giren 1953 göçü, Makedonya Türk şiirinin bu hızlı gelişimini sekteye uğratmıştır. Göçün hız kestiği 60’lı yılların ortalarında, Sesler Aylık Toplum-Sanat Dergisi’nin de yayın hayatına girmesiyle, slogancılıktan uzaklaşma, gerçek […]

Yusuf Halaçoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Halaçoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Halaçoğlu (Hayatı – Biyografisi) 1949 yılında Adana’nın Kozan kazasında doğdu. 1967’de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden “Fırka-i İslâhiye ve Kozan ” isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında aynı üniversitede Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan, 1978 yılında “XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyâseti” konulu doktora tezi ile […]

Yusuf Has Hacip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Has Hacip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Has Hacip (Hayatı – Biyografisi)   Yusuf Has Hacib Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı. Doğu Türkistan’daki Balasagun şehrinde, muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman âileye mensup olduğu tahmin edilmektedir. Balasagun’da tahsil ve terbiye gördü. Karahanlı hizmetine girip, ‘Has Hâcib’ unvânını almadan önce Balasagunlu Yûsuf, olarak tanındı. Balasagunlu Yûsuf, kendini çok […]

Yonca Evcimik – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yonca Evcimik – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yonca Evcimik (Hayatı – Biyografisi) Doğum Yeri : İstanbul Kariyeri : Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü´nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde profesyonel dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı. 1979´da Şan Tiyatrosu´na girdi. 1984´e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar […]

Yusuf Ziya Bahadınlı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Ziya Bahadınlı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Ziya Bahadınlı (Hayatı – Biyografisi) 1927 yılında Bahadın/Yozgat’ta doğan Yusuf Ziya ilkokulu orada okudu. 9 Eylül olarak kayda geçmiş olan doğum günü de ilkokula yazılırken nüfus cüzdanı çıkartmak gerekince nüfus memurunca uygun görülmüştü. Bahadınlı, pantalonu, cekedi, ayakkabıyı ortaouklda giydi. 35 kişinin yaşadığı bir evde üstelik köyün en zengininin çocuğu olarak yaşadı. Belli sürelerle Yozgat […]

Yusuf Ziya Yörükan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Ziya Yörükan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Ziya Yörükan (Hayatı – Biyografisi) Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, 1923 yılından vefat ettiği 1954 yılına kadar, pek çok akademik kuruluşta çeşitli görevler almış bir ilim adamıdır. Akademik hayatına, 1923 yılında, Sahn Medresesi Kısm-ı Âlîsi’nde Felsefe, Terbiye ve İçtimaiyat dersleri okutmakla başlamıştır. Mütehassısîn Medresesi’nde Felsefe Tarihi, Dârü’l-Fünun İlâhiyat Fakültesi’nde Hâl-i Hazırda İslâm Mezhepleri ile […]

Yaşar Doğu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Doğu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Doğu (Hayatı – Biyografisi) Ünlü Türk güreşçisi Yaşar Doğu, 1915 yılında Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. Dedesinin köyü olan Emirli’de büyüdü. Güreşe orada başladı. 1938 yılında Ankara’da askerliğini yaparken minder güreşine çıktı. Bir yıl içinde millî takıma yükseldi. On iki yıl süreyle (1939-1951) Ay-Yıldızlı mayo altındaki yerini muhafaza etti. Bu süre içinde […]

Yollug Tigin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yollug Tigin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yollug Tigin (Hayatı – Biyografisi) Orhun Kitâbeleri’nin yazarı (7.yy.sonları – 8.yy. başları). Göktürk hakanlarından Kapağan Kağan’ın en küçük oğlu. Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin adına dikilen mezar taşlarını Tonyukuk’un emriyle kaleme aldı. Yazıtlardan da anlaşıldığı gibi bilgin bir kişiydi. Türkçeyi çok iyi biliyordu. Yollug Tigin, akıcı bir üslupla Türklerin Çin esaretinden nasıl kurtulduğunu, İlteriş Kutlug […]

Yusuf Has Hacip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Has Hacip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Has Hacip (Hayatı – Biyografisi) Karahanlı Devleti döneminde yaşayan Yusuf Has Hacib, Balasagun şehrinde 1017 yılında doğdu. Ailesinin, dönemin ileri gelenlerinden olduğu tahmin edilmektedir. İlk eğitimini Balasagun’da aldı. ‘Has Hacib’ unvanını almadan önce ‘Balasagunlu Yusuf’ olarak tanınıyordu. Onu bütün dünyaya tanıtan ünlü eseri Kutadgu Bilig’i 50 yaşlarında yazdı. 18 ayda tamamlanan bu eseriyle adeta […]

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Hayatı – Biyografisi) 27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. İlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa’da başladı. 1903’te İzmir İdadisi’ne girdi. Babasının ölümünden sonra annesiyle yine Mısır’a döndü, öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamladı. 1908’de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmedi. 1909’da arkadaşı Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. 1916’da tedavi olmak için gittiği İsviçre’de […]

Yaşar Kalafat – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Kalafat – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Kalafat (Hayatı – Biyografisi) İlk ve orta tahsilini 1939 yılında dünyaya geldiği Kars’da, Yüksek tahsilini 1961 – 1962 yıllarında mezun olduğu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde zooteknist olarak yaptı. 1986-1987 Güz döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden fark derslerini vererek mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yakın […]

Yavuz Bülent Bakiler – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yavuz Bülent Bakiler – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yavuz Bülent Bakiler (Hayatı – Biyografisi) Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir ara Ankara Radyosu’nda çalıştı. Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuştu. Şiirlerinde, Anadolu’ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir. […]

Yıldıray Çınar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yıldıray Çınar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yıldıray Çınar (Hayatı – Biyografisi) 1940 yılında Samsun’da doğmuştur. Babası, halk tarzında güfte yazarı imiş, oğlunun da müzikle uğraşmasını istermiş, en büyük ideali de oğlunun, oturdukları Samsun 19 Mayıs Mahallesinin camiinden ezan okumasıymış. Yıldıray ÇINAR, İlkokul 2. sınıfta saz çalmaya başlar, ilk konserini ilkokul bitiminde verir. Daha sonra sanat enstitüsüne başlar. Okuldaki müsamerelerde konserler verir. […]

Yıldırım Bayezid – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yıldırım Bayezid – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yıldırım Bayezid (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı sultanlarının dördüncüsü. Saltanatı: 1389-1402 Babası:Murad-ı Hüdavendigar- Annesi: Gülçiçek Hatun Doğumu: 1360 Vefatı: 1403 Sultan Murad-ı Hüdavendigar’ın oğlu olup, 1360 yılında Gülçiçek Hatun’dan doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare derslerini gördü. 1381 yılında devlet idaresinde yetişmesi için Kütahya’ya vali tayin edildi. […]

Yıldırım Gürses – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yıldırım Gürses – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yıldırım Gürses (Hayatı – Biyografisi) 1939 yılında Bursa’da doğan Yıldırım Gürses, Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Sanat hayatına 1951 yılında Bursa Ses Kralı seçilerek başladı. 1959’da da Üniversitelerarası Ses Kralı seçildi. 1961 yılında kendisi gibi ses sanatçısı olan Ayla Gürses’le evlendi. Bu evlilikten Bayazıt adını verdiği […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)