Tiyatro

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Türleri)

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Türleri)

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Cumhuriyet döneminin ilk yılları oyun yazarları daha çok tarihimize ve efsanelerimize yönelerek ulusçuluğu aşılayan düşünceler üzerinde durmuşlar, toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalışmışlardır. Bu konular arasında ruhsal çatışma ve çelişkilerin ağırlıkta olduğu göze çarpar. Duygulu sözler, heyecan verici şiirsel konuşmalarla bir acıklı oyun havasında yazılan […]

Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Bu dönemde özel tiyatroların yanında Darülbedâyi’nin kuruluşu (1914), tiyatronun gelişmesi açısından önemli bir aşamadır. Darülbedâyi (Güzel Sanatlar Okulu); sanatçı yetiştirecek, tiyatro eğitimi verecek, tiyatroyu okullaştıracak bir kurumdur. Bu kurumun başına Fransız tiyatrosunun ünlü rejisörlerinden Andre Antoine (Andre Antuvan) getirilir. Burada okuma, telâffuz, dram, dans, edebiyat gibi dersler verilir, […]

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır: -Tanzimat edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro, tıpkı Tanzimat romanında olduğu gibi tarihi ve sosyal konuları işlemiştir. -Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere üç gurupta toplanabilir. -Daha ziyade komedi türünde eserler yazılmış ve oynanmıştır. -Tiyatro eserlerinde üç birlik […]

Modern Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Modern Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Modern Türk Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Geleneksel tiyatrodan ayrı olarak Batı Tiyatrosu üç döneme ayrılır: 1839’dan 1908’e kadar olan dönem; Tanzimat Tiyatrosu, 1908’den 1923’e kadar olan dönem; Meşrutiyet Tiyatrosu, 1923’ten sonraki dönem de; Cumhuriyet Tiyatrosu. Kazanılan kimi savaşların ardından ya da halkın coşkuyla karşıladığı bazı durumlarda 40 gün 40 gece süren şenlikler düzenlenmiş ve bu şenliklerde […]

Köy Seyirlik Oyunları – (Tiyatro Tarihi)

Köy Seyirlik Oyunları – (Tiyatro Tarihi)

Köy Seyirlik Oyunları (Tiyatro Tarihi) Geleneksel Türk tiyatrosunun kaynakları içerisinde köy seyirlik oyunların özel bir önemi vardır. Halen özellikle Anadolu da ki pek çok köyde devam ettirilen köy seyirlik oyun geleneğinin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Geçmişin tiyatrosundan geleceğin tiyatrosuna önemli bir kaynaktır bu oyunlar. Binlerce yıl önce Anadolu insanları, toplayıcılık kültüründen tarım kültürüne geçtiği […]

Osmanlı Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Osmanlı Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Osmanlı Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Osmanlı Tiyatrosu günümüz tiyatrosunun birçok olumsuz yanlarına ışık tutabilir. 130 yıl önce Batı Tiyatrosu örneğinde bir tiyatro kurarken ne seyirci, ne tiyatro sanatçısı ve teknik adamı, ne yazar ne de yönetmen ve sahne tasarımcısı vardı. Osmanlı Tiyatrosu kısa zamanda bunların hepsini sağlamıştır. Ayrıca müslüman kadın seyirci, müslüman kadın oyuncu sorunlarına da […]

Tiyatro Türleri

Tiyatro Türleri

Tiyatro Türleri Seyircide korku ve acıma hislerini uyandırarak onu kötü duygularından arındırmayı amaçlayan tiyatro türüdür. Başlıca özellikleri: – Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden yani tanrılar arasındaki ilişkilerden seçer. – Kahramanları tanrılar ya da soylu kimselerdir. İnsan müsveddesi sayılan sıradan insanlara yer verilmez. – İşlenmiş, kusursuz bîr üslubu vardır; kaba sayılan sözlere yer verilmez. […]

Çağdaş Tiyatro – (Tiyatro Tarihi)

Çağdaş Tiyatro – (Tiyatro Tarihi)

Çağdaş Tiyatro (Tiyatro Tarihi) Batı tiyatrosu bugün de genel olarak Stanislavski’nin sahne düzeni ve oyunculuk anlayışına dayalı bir gerçekçiliği sürdürmekle birlikte, 20. yüzyılın ilk yarısında dışavurumculuk, gelecekçilik ve Bertolt Brecht’in epik tiyatrosu gibi gerçekçilik karşıtı akımlar da etkili oldu. Bu akımların hepsi farklı amaçlar ve yöntemlerle de olsa, sanatın gerçeği yansıttığı düşüncesine karşı çıktılar; doğallık […]

19. Yüzyıl ve Romantizm – (Tiyatro Tarihi)

19. Yüzyıl ve Romantizm – (Tiyatro Tarihi)

19. Yüzyıl ve Romantizm (Tiyatro Tarihi) 19. Yüzyıl romantizm çağıydı. Romantizmin başarılı olduğu edebiyat türü ise tiyatro değil, şiirdi. Bununla birlikte, Almanya’da daha 18. yüzyılın sonlarından başlayarak oldukça iddialı bir romantik tiyatro ortaya çıktı. Yeni tarzın en başarılı değilse bile en sevilen örneklerini Friedrich Schiller verdi. Goethe de başlangıçta bu akım içinde yer almış ve […]

Orta Sınıf Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Orta Sınıf Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Orta Sınıf Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) 18. yüzyılın Avrupa tiyatrosuna getirdiği en büyük yenilik, yükselmeye başlayan orta sınıf için üretilen burjuva oyunlarıydı. Bu türün öncülüğünü Fransa’da Diderot, Almanya’da da Lessing yaptı. Orta sınıf tiyatrosu, ahlakçılığıyla Rönesans öncesi dinsel tiyatroyu andırıyor, ama konularını aile yaşamından alması ve duygusallığı ile daha modern bir ruh halini yansıtıyordu. İngiltere’de Georg […]

Rönesans Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Rönesans Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Rönesans Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Rönesans tiyatrosu İtalya’da başladı, ama en önemli ürünlerini Rönesans’ı geç yaşayan İngiltere gibi ülkeler verdi. 15. yüzyılda İtalya’da Plautus, Terentius ve Seneca’nın oyunları yeniden okunmaya başlamıştır. Yüzyılın sonuna doğru bu yazarların oyunları önce Roma, sonra Ferrara’da sahnelenmiştir. İtalyan Rönesans tiyatrosu, mimarlık açısından da klasik tiyatroya öykünüyordu. 1414’te, Romalı mimar Vitruvius’un Mimarlık […]

Orta Çağ Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Orta Çağ Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Orta Çağ Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Hristiyanlık, geleneğin sürekliliğinin parçalandığı bir ortamda, kendi tiyatrosunu yoktan var etti, kendi inançlarından yeni bir tiyatro türetti. Ortaçağ, kilise tiyatrosunun yanı sıra akrobatların, soytarıların, hokkabazların tek kişilik ya da grup halinde yaptığı gösterilerde hem halk arasında hem de saraylarda ilgi görüyordu. Ama tiyatroyu yeniden kurallı bir oyuna, yani sanata dönüştüren, […]

Roma Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Roma Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Roma Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Roma, tiyatroya özgü bir katkı yapmaktan çok Yunan tiyatrosuna öykünmekle yetinmiştir. Bununla birlikte, Roma toplumunun estetik bir eşiği aşamayan, ama belli bir canlılığı sürdüren yöresel bir oyun geleneği vardır. Bunlardan biri, yöresel hasat şenlikleri ve evlilik törenlerinde hokkabaz-oyuncu- şarkıcıların söylediği ve belli bir temsil öğesini de barındıran carmina Fescenninay’dı. Güney İtalya’da […]

Antik Çağ Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Antik Çağ Tiyatrosu – (Tiyatro Tarihi)

Antik Çağ Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Tiyatro ilk kez İO 6. yüzyılda Yunan toplumunda dinsel törenden özerkleşerek bir sanat türü haline geldi; dinsel ya da pratik ölçütlerle değil, estetik ölçütlerle değerlendirilen bir “oyun” a dönüştü. Yunan toplumunda tiyatronun öncülü, şarap, bereket ve bitkiler tanrısı Dionysos’u kutsamak için yapılan Bacchanolia şenliklerinde bir koronun söylediği dithyramboy şarkılarıydı. Koro, […]

Tiyatro Nedir?

Tiyatro Nedir?

Tiyatro Nedir? Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen teatron’dan türetilmiş, dilimize İtalyanca’daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Tiyatro, hayatta gelip geçmiş veya olabilecek yada tümüyle imgesel olayların belli yerlerde, yetenekli kişilerce (artistlerce) seyirciler önünde canlandırılması sanatıdır. İçinde bu sanatın gösterildiği yapıya tiyatro, burada temsil edilmek üzere hazırlanmış […]

Tiyatro

Tiyatro

…Tiyatro… » Genel Bilgiler « Tiyatro Nedir? Tiyatronun Kökeni Tiyatronun Öğeleri Tiyatro Biçimleri . » Tiyatro Türleri « Tiyatro Türleri Tragedya (Trajedi, Ağıt) Komedya Dram . » Türk Tiyatrosu « Batılı Anlamda Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu » Meddah » Orta Oyunu » Karagöz Oyunu Osmanlı Tiyatrosu Köy Seyirlik Oyunları Modern Türk Tiyatrosu Tanzimat Dönemi […]

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (1. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (1. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) (1. Bölüm) CADDE GELİP GEÇENLER-KÖŞEDE SİNYALİZASYON LAMBALARI   OYUNCULAR DANS EDERLER-KARAKTERLER ÇEŞİTLİ MESLEKLERDENDİRLER-   Sarı ışıkta hazırlan Yeşil yanınca da hızlan Kırmızı ışık yandı hemen Hemen orada duracan   Yol vereceksin yayalara Yardım edin yaşlılara Kaldırımlar yaya için Yollar ise araçlara   Kurala uy hız yapma ha Sağa sola bak […]

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (2. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (2. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) (2. Bölüm)   FERİT: Patlama be adam, kırmızı yanıyor patlama. ASIM: Bak nasıl da sataşıyor.(FERİTE)Sen emekli polistin değil mi bey baba. FERİT: Evet, ASIM: Emeklisin artık polislik bitti.Sen maç bittikten sonra bir hakemin caddede giderken düdük öttürmeye devam ettiğini gördün mü? FERİT: Görmedim ama Futbolun centilmenlik olduğunu hiçbir zaman unutmaz. […]

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (3. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (3. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) (3. Bölüm)   AYSUN: Nonoşum, Maksut bey. MAKSUT: Merhaba. Polis bey ile sohbet ediyoruz. AYSUN: Bir sorunu mu var. MAKSUT: Atama işi var. Ben de kolay dedim. İçişleri Bakanına bir telefon tamam. Bilirsin beni… AYSUN: Bilmez miyim? İş işleri bakanı arkadaşın nede olsa.(POLİSİ GÖSTERİR) Yazık sürünmesin. MAKSUT: Vallahi bilmem ki, […]

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (4. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) – (4. Bölüm)

Oğlum Polis Olacak (Tiyatro Metinleri) (4. Bölüm) KIZ: Ayyyyyyyy Bu sefer otobanda tozunu attırırız senin. ANNE: Karışmak gibi olmasın ama, bu motor sevdasından vaz geç kızım. Bir gün parçalarını yoldan toplarlar. BABA: Benim kardeşimin ha. Ne di motoru süren arkadaşın. KIZ Şumaher Ulvi. Nasıl kullanıyor ama. BABA: Cambaz adam ya. Resmen, motor cambazı. Diğerleri de […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)