Biyoloji 2

Balıklarda Tuz ve Su Dengesi

Balıklarda Tuz ve Su Dengesi

Balıklarda Tuz ve Su Dengesi Tatlı su balıkları  Vücutlarındaki tuz derişimi, çevreye göre daha yüksektir.  Su içmezler. Osmozla su solugaçlardan girer.  Vücut suya karşı geçirgen olmayan deri ile örtülüdür.  Vücut için gerekli olan tuz, solungaçlardaki özel hücreler tarafından aktif taşıma ile tatlı sudan alınır.  Çok iyi gelişmiş glomerulusları fazla miktarda suyun süzülmesini […]

İnsan Fazla Miktarda Deniz Suyu İçerse Ne olur?

İnsan Fazla Miktarda Deniz Suyu İçerse Ne olur?

İnsan Fazla Miktarda Deniz Suyu İçerse Ne olur? Deniz suyunda yaklaşık % 3 oranında tuz vardır. insan kanındaki tuz oranı ise % 1 dir. Deniz suyu içildiğinde, sindirim sisteminden emilerek kana geçtiği zaman, kandaki tuz oranı % 3’e yükselir. Böbrekler % 2 oranında tuzu süzebilirler. Ancak kandaki toz oranı % 3 olduğu zaman, tam süzme […]

Böbreğin Düzenleyici Rolü

Böbreğin Düzenleyici Rolü

Böbreğin Düzenleyici Rolü Böbrekler kararlı bir iç çevrenin oluşmasını sağlarlar. Bunu da aşağıdaki işlevleri gerçekleştirerek başarırlar. a. Metabolizma artıklarını boşaltır. b. Su ve tuz dengesini sağlar. Hipofiz bezinden salgılanan ADH (antidiüretik hormon) vücudun su miktarını ayarlar. Kanın osmotik basıncı artıp, kanın su hacmi azaldığında ADH hormonu miktarı artar ve distal tüpte suyun geri emilimi artar. Böbrek üstü […]

İdrar Oluşumu

İdrar Oluşumu

İdrar Oluşumu Nefronda gerçekleşen; 1. Süzülme (filtrasyon) 2. Geri emilim 3. Salgılama olaylarının sonucunda idrar oluşur 1. Süzülme (Filtrasyon) Kan basıncı etkisiyle glomerulustan bowman kapsülüne su, iyonlar, aminoasit, glikoz, üre NH3, kreatin, vitamin, ürik asit, yağ asidi gibi küçük moleküllü maddeler geçer. Kan hücreleri, plazma proteinler, yağ molekülleri geçemez. Doku sıvısına benzeyen bu sıvıya glomerular süzüntü denir. Kan […]

İnsanda Boşaltım Sistemi

İnsanda Boşaltım Sistemi

İnsanda Boşaltım Sistemi İnsanda boşaltım sistemi; böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşur. Böbrek Zarı Böbreği dıştan sarar ve onu dış etkilere karşı korur. Kabuk (korteks) Kandaki artık maddelerin süzüldüğü kısımdır. Öz Bölgesi (medulla) Yararlı maddelerin geri emildiği böbrek kısmıdır. Havuzcuk (pelvis) İdrarın toplandığı yerdir. Nefron Böbreklerin süzme birimleridir. Her böbrekte bir milyondan fazla nefron bulunur. Bir nefronun […]

Hayvanlarda Boşaltım

Hayvanlarda Boşaltım

Hayvanlarda Boşaltım a. Omurgasızlarda Boşaltım Sünger ve Sölentelerelerde Özel boşaltım organı yoktur. CO2, H2O, NH3 difüzyonla vücut yüzeyinden atılır. Yassı Solucan (Planarya) da İlk defa bunlarda boşaltım organı görülür. Protonefridyum denilen boşaltım organı, bir çok kanaldan oluşur. Kanallarla bağlantı kuran, silli alev hücreleri bulunur. Alev hücrelerinin görevi vücutta su dengesini sağlamaktır. CO2 ve NH3 gibi maddeler difüzyonla […]

Bitkilerde Boşaltım

Bitkilerde Boşaltım

Bitkilerde Boşaltım Özelleşmiş bir boşaltım sistemi yoktur. Boşaltımda etkili olan yapılar bulunur. Bunlar;  Stoma  Hidatod  Kovucuk  Depo kofulu  Kök   Stomalardan CO2 moleküler halde, su ise buhar halinde terleme şeklinde atılır. Kovucuklar ise CO2 ve az da olsa buhar halinde terleme şeklinde su atarlar. Hidatodlar yaprak kenarlarında bulunur. Su ve mineral tuzlar, damlama (gutasyon) […]

Canlılarda Boşaltım

Canlılarda Boşaltım

Canlılarda Boşaltım Tek Hücrelilerde Boşaltım CO2 ve NH3 doğrudan difüzyonla yüzeyden atılır. Paramesyum, öglena, amilp gibi tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücrelilerde fazla su kontraktil kofullar ile atılır. Kontraktil kofullarda osmotik basınç farkıyla su dışarı fırlatılır. Aktif taşıma görülür, enerji harcanır. ÖRNEK: Tatlısularda yaşayan bazı bir hücrelilerdeki kontraktil (vurgan) kofulların temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbondiokitin dışarı atılmasını […]

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi Hücre metabolizması sonucu oluşan zararlı artık ürünlerin organizmadan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Boşaltım sistemi organizmadaki hücrelerin yaşamasına uygun ve dengeli bir iç ortamın devamını sağlar. Boşaltım Maddeleri Hücrelerde metabolizma esnasında su, CO2 ve azotlu atık maddeler oluşur. a. Su ve CO2 Karbonhidrat ve yağların hücre solunumunda yıkımı sonucu oluşan maddelerdir. Su ve CO2; akciğer, böbrek ve ter bezlerinden […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)