Coğrafya (YGS)

Türkiye’nin İklimi Konu Testi

Türkiye’nin İklimi Konu Testi


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin İklimi Çözümlü Test

Türkiye’nin İklimi Çözümlü Test


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin İklimi Değerlendirme Testi 2

Türkiye’nin İklimi Değerlendirme Testi 2


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin İklimi Değerlendirme Testi 1

Türkiye’nin İklimi Değerlendirme Testi 1


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Yerşekilleri Konu Testi

Türkiye’nin Yerşekilleri Konu Testi


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Yerşekilleri Çözümlü Test

Türkiye’nin Yerşekilleri Çözümlü Test


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Yerşekilleri Değerlendirme Testi 2

Türkiye’nin Yerşekilleri Değerlendirme Testi 2


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Yerşekilleri Değerlendirme Testi 1

Türkiye’nin Yerşekilleri Değerlendirme Testi 1


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Konumu Konu Testi

Türkiye’nin Konumu Konu Testi


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Konumu Çözümlü Test

Türkiye’nin Konumu Çözümlü Test


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Konumu Değerlendirme Testi 2

Türkiye’nin Konumu Değerlendirme Testi 2


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’nin Konumu Değerlendirme Testi 1

Türkiye’nin Konumu Değerlendirme Testi 1


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/bilgicixe/public_html/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 362

Türkiye’de Etkili Olan İklim Tipleri

Türkiye’de Etkili Olan İklim Tipleri

Türkiye'de Donma Olayı Sonbahar, Kış ve İlkbahar aylarında görülür. Tarıma zarar verir. Ulaşımda sıkıntılar oluşturur. Güneyden Kuzeye ve Batıdan Doğuya artar. Türkiyede Etkili Olan İklim Tipleri a. Karadeniz iklimi Nemli iklimler grubuna giren Karadeniz iklimi makroklimalardan ılıman okyanus iklimine benzetilir. Her mevsim yağışlıdır. Karadeniz kıyısı boyunca kıyıya paralel uzanan dağların dar bir şeridinde görülen bu iklim tipinde; – Yıllık ortalama […]

Türkiyede İklim Elemanları

Türkiyede İklim Elemanları

Türkiyede İklim Elemanları 1. Sıcaklık Ülkemizde sıcaklık güneyden kuzeye (enlem), kıyılardan iç kısımlara (denizellik–karasallık) ve batıdan doğuya (yükselti) değişir. a. Yıllık Gerçek Sıcaklık Ortalamaları Haritaya göre; – Türkiye'de sıcaklık ortalamaları 4°C ile 20°C arasında değişmektedir. Yükseltinin arttığı Doğu Anadolu'nun bazı yerlerinde sıcaklıklar 4°C'nin altına inmiştir. – Denizlerin ılıtıcı etkisiyle kıyılar aynı enlemdeki iç kesimlerden daha sıcaktır. – En yüksek ortalamalara […]

Türkiye’nin İklimi

Türkiye’nin İklimi

Türkiye'nin İklimi Genel olarak ülkemiz Akdeniz ikliminin yayılış alanındadır. Yazların sıcak ve kurak kışlarında yağışlı geçmesi bunun en önemli kanıtıdır. Ülkemizde Akdeniz ikliminin yanısıra, Karasal iklim, Step iklimi ve Ilıman okyanus iklimin benzeri olan Karadeniz iklimleride görülür. İklim farklılığının nedenleri Matematik ve özel konum şartlarıdır. 1. Matematik konumun etkileri Türkiye 36° – 42° kuzey enlemleri arasında yer alır. Buna bağlı […]

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri

Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri ÖRNEK: Küçükçekmece Marmara Denizi'ne bağlı bir koy iken, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda bir göl durumuna gelmiştir? A) Akarsu biriktirmesi B) Buzul aşındırması C) Dalga biriktirmesi D) Rüzgar aşındırması E) Yer göçmesi 1996 ÖYS ÇÖZÜM: Kıyı set gölü (Lagün–deniz kulağı) olan Büyük ve Küçük Çekmece gölleri dalga biriktirmesi sonucu oluşur. Yanıt D Türkiye'de […]

Türkiye’de Karstik Şekiller

Türkiye’de Karstik Şekiller

Türkiye'de Karstik Şekiller Ülkemizde başta batı Toroslar ve Obruk platosu olmak üzere yaygın olarak görülürler. Aşınım şekilleri Birikim şekilleri ÖRNEK: Cennet ve Cehennem, Karain ve İnsuyu mağaraları ile şelaleler Akdeniz Bölgesinin turistik yörelerindendir. Akdeniz Bölgesinin hangi özelliği bu yörelerin oluşmasında etkilidir? A) Yüksek düzlüklerin geniş yer tutması B) Karstik arazinin geniş yer tutması C) Akarsu ağının sık […]

Akarsularımızın Oluşturduğu Yerşekilleri

Akarsularımızın Oluşturduğu Yerşekilleri

Akarsularımızın Oluşturduğu Yerşekilleri 1. Vadi tipleri; Boğaz Vadi: Gülek, Geyve Çentik (V tipi) Vadi: Toroslar, Karadeniz ve Doğu Anadolu dağlarında yaygındır. ÖRNEK: Nevşehir – Ürgüp çevresinde peribacalarının oluştuğu alanda aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır? A) Volkan tüfü B) Kumtaşı C) Granit D) Mermer E) Tebeşir 1996 ÖYS ÇÖZÜM: Peri bacaları volkanik arazide tüf ve küllerin aşınması sonucu oluşur. […]

Türkiye’de Depremler ve Epirojenik Olaylar

Türkiye’de Depremler ve Epirojenik Olaylar

Türkiye'de Epirojenik Olaylar Türkiye epirojenik hareketlere jeolojik devirlerde maruz kaldığı gibi, günümüzde de bazı alanlarda bu hareketlere rastlanmaktadır. Antalya Gazipaşa arası ile Bitlis dağları yükselirken, alüvyon birikimi nedeniyle Çukurova ve Ergene havzası çökmektedir. Türkiye'de Depremler Türkiye yakın bir jeolojik zamanda oluşmuş, arazisi tamamen mağmaya oturmamıştır. Dağları Alp–Himalaya orojenezi içindedir. Dünya'nın önemli deprem bölgeleri içinde yer alır. Topraklarımızın %90'ı deprem tehditi altındadır. […]

Türkiye’nin Ovaları

Türkiye’nin Ovaları

Türkiye'nin Ovaları Oluşumuna göre ovaları iki gruba ayırabiliriz: 1. Kıyı Ovaları Bu gruptaki ovaların en önemlileri deltalardır. Akdeniz kıyılarında Silifke ve Çukurova, Karadeniz kıyılarında Bafra ve Çarşamba, Ege kıyılarında, Menemen, Balat, K.Menderes, Bakırçay ovaları, delta ovası özelliğindedir. Bunların dışında delta özelliği göstermeyen kıyıda ve kıyıya yakın ovalarda bulunmaktadır. Akdeniz'de Amik Ovası, Marmara'da Karacabey, Bursa ve Adapazarı ovaları bunlardandır. 2. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)