Coğrafya (YGS)

Türkiye’nin Dağları

Türkiye’nin Dağları

Türkiye’nin Dağları 1. Kıvrım Dağları Anadolu’nun kuzeyi ve güneyinde uzanırlar. İç Anadolu’yu çevreleyen dağlar ile Doğu Anadolu’nun sıradağları bu gruba girer. Dağlarımız, genelde doğu–batı yönlüdür. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları sürekli sıralar halinde uzanırken, diğer kesimlerde kesintiye uğrarlar. Eski arazilerin konumları ve sıkıştırma etkileri nedeniyle bazı kesimlerde yay görünümlü sıralar oluşturur. Yükseltileri doğuya gidildikçe artar. İç Anadolu arazisinin batısı ve […]

Türkiye’nin Yer Şekilleri

Türkiye’nin Yer Şekilleri

Türkiye’nin Yer Şekilleri   3. jeolojik zamanda oluşan Alp–Himalaya kıvrımlı dağlar kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de yerşekillerinin genel durumu ve dağılışlarında görülen özellikler şöyledir: 1. Türkiye yüksek bir ülkedir. Ortalama yükseltisi 1131 metredir (Anadolu’da 1162 m, Trakya’da 180 m). Topraklarının çeşitli yükseltilere göre dağılışı şöyledir: Yükselti Basamağı Ülke topraklarındaki payı 0–500 % 17,5 501 – 1000 % 27 1001 […]

Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar

Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar

Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar Batı Trakya Sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanmaktadır. Tarihi,kültürel ve siyasal nedenlere dayanır. Lozan Antlaşması ile hukuken çözülmüştür, ancak uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Kıbrıs Sorunu Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte ticari, stratejik ve askeri önemi artmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan bir sorundur. 1960 yılında Türklerle Rumların kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti 1963 olayları ile yıkılmıştır. BM’nin gözetiminde ikili görüşmelerle çözüm […]

Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği Türkiye’nin jeopolitiği Jeopolitik: Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Siyasi coğrafyanın önemli bir koludur. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Bu özelliğini ilk çağlardan bu yana korumakta ve artırarak sürdürmektedir. ÖRNEK: Bir ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, şekli, arazi yapısı, […]

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları   Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenleri arasında ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir ülkedir. Bu konumu ile Türkiye de ortaya çıkan bazı özellikler şöyledir;  En kuzeyi ile en güneyi arasından 6° enlem farkı vardır. Bu enlem farkı 666 km’lik kuşuçuşu uzaklığa […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)