Fizik 2

Magnetik Alan İçinde Hareket Eden Yüklü Taneciklere Etki Eden Kuvvet

Magnetik Alan İçinde Hareket Eden Yüklü Taneciklere Etki Eden Kuvvet

Magnetik Alan İçinde Hareket Eden Yüklü Taneciklere Etki Eden Kuvvet Bir iletken içinde yüklü taneciklerin hareketi elektrik akımını oluşturur. Üzerinden akım geçen iletkene etkiyen magnetik kuvvet akımı oluşturan yüklü taneciklere etkiyen toplam magnetik kuvvete eşittir. F, q yüklü taneciğin V hızıyla düzgün B manyetik alana girdiğinde taneciğe etki eden magnetik kuvvettir. Elektrik akımının yönü (+) yüklü taneciklerin […]

Akım geçen tele magnetik alanda etki eden kuvvet

Akım geçen tele magnetik alanda etki eden kuvvet

Akım geçen tele magnetik alanda etki eden kuvvet Sağ el kuralına göre magnetik kuvvet şöyle bulunur. Sağ başparmak akım yönünde, dört parmak ise magnetik alan yönünde tutulursa avuç içi magnetik kuvvet yönünü gösterir. İçe doğru düzgün magnetik alan içinde aşağıya doğru akım geçiren bir tele sağa doğru bir magnetik kuvvet etki eder. Üzerinden i1, i2 akımları geçen eşit uzunlukta teller […]

Elektrik Akımının Magnetik Etkileri

Elektrik Akımının Magnetik Etkileri

Elektrik Akımının Magnetik Etkileri 1820 yılında H. Christian Oersted yaptığı deneyle akım geçen telin çevresinde bir magnetik alan oluştuğunu ispatlamıştır. şekilde 1 de K anahtarı açıkken tele paralel duran bir pusula iğnesi, K anahtarı kapatıldığında saparak şekil 2 deki konumu alır. Bu bize akım geçen telin çevresinde magnetik alan oluşturduğunu gösterir. Pusula iğnesi akımın oluştuğu magnetik alan ile, yerin magnetik […]

Yerin Magnetik alanı

Yerin Magnetik alanı

Yerin Magnetik alanı Bir pusula iğnesi (ince mıknatıs çubuk) ortasından bir iple asıldığında bir süre sonra bulunduğu yerdeki magnetik alanın yönü ve doğrultusunu gösterecek biçimde denge konumuna gelir. yerin magnetik alanı, yerin dönme ekseniyle yaklaşık 15° açı yapacak şekildedir. Yerin magnetik kutupları ile coğrafi kutuplar çakışık değildir. aralarında yaklaşık 2000 km uzaklık bulunur. Magnetik kuzey – güney doğrultusu ile, coğrafi […]

Bağıl magnetik geçirgenlik

Bağıl magnetik geçirgenlik

Bağıl magnetik geçirgenlik Boşluğun magnetik geçirgenliği 1 dir. Maddeler bağıl magnetik geçirgenliklerine göre 3 e ayrılır: 1. Ferromagnetik maddeler Bağıl magnetik geçirgenlikleri 1 den çok büyük olan maddelerdir. Magnetik alan çizgilerini birbirine yaklaştırırken mıknatıs elde etmeye elverişlidirler. 2. Paramagnetik maddeler Bağıl magnetik geçirgenlikleri 1 den biraz büyük olan maddelerdir. Magnetik alan çizgilerini çok az yaklaştırırlar. Zayıf olarak […]

Magnetik Geçirgenlik

Magnetik Geçirgenlik

Magnetik Geçirgenlik Düzgün bir magnetik alan içine farklı maddeler konduğunda bazılarının magnetik alan çizgilerini birbirine yaklaştırdığını bazılarının ise birbirinden uzaklaştırdığını görürüz. B magnetik alan şiddeti maddenin cinsine bağlı olarak değişmektedir. Bir maddeyi magnetik alanın etkisinden koruyabilmek için bu maddeyi magnetik alan çizgilerini kendine doğru çeken başka bir madde ile kaplayabiliriz. Bu kaplama olayına magnetik perdeleme denir. Bir maddenin içinden […]

Magnetik Akı

Magnetik Akı

Magnetik Akı   Bir yüzeyden geçen magnetik akı, o yüzeyden geçen magnetik alan çizgisi sayısıyla orantılıdır.

Mıknatıs elde etme yolları

Mıknatıs elde etme yolları

Mıknatıs elde etme yolları Çelik gibi bazı manyetik maddeler mıknatıslık özelliği kazandıran neden ortadan kalktığı halde mıknatıslık özelliği göstermeye devam ederler yani kalıcı mıknatıslanabilirler. Yumuşak demir gibi bazı maddeler ise mıknatıslık özelliği kazandıran neden ortadan kalktıktan bir süre sonra çekme özelliklerini yitirir. Bunlar ancak geçici olarak mıknatıslanmıştır. Mıknatıslar tabiatta doğal olarak bulunabildikleri gibi yapay olarak da üretilebilir. mıknatıs elde […]

Coulomb Kanunu

Coulomb Kanunu

Coulomb Kanunu Aynı kutuplar birbirini iter, farklı kutuplar birbirini çeker. kutupların birbirine uyguladığı bu kuvvet mıknatısların kutup şiddetleri ile doğru, kutupları arası uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.   Magnetik Alan Mıknatısların mıknatıslık özelliğini gösterdiği bölgeye magnetik alan denir. B ile gösterilir. Birimi N/A.m veya Tesladır. Bir mıknatısın kutup şiddet m olan kutbunda d kadar uzakta oluşturduğu magnetik alan 1 A.M lik […]

Magnetizma

Magnetizma

Magnetizma Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir. Mıknatısların fiziksel özelliğini magnetizma inceler. mıknatıslanabilen veya mıknatıslardan etkilenen maddelere ise manyetik maddeler denir. Doğada siyah taş (magnet) olarak bilinen mıknatıs demiroksit (Fe3O4) bileşiğidir. Mıknatıslar, maddeleri ayrıştırmada, pusula, motor,transformatör, hoparlör, bilgisayar, elektrik ölçüm aletleri,ağır demir ve çelik blokların kaldırılıp taşınması gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Kutup Bir mıknatısta itme […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)