sabit reklam
Magnetik Geçirgenlik

  • Düzgün bir magnetik alan içine farklı maddeler konduğunda bazılarının magnetik alan çizgilerini birbirine yaklaştırdığını bazılarının ise birbirinden uzaklaştırdığını görürüz.
  • B magnetik alan şiddeti maddenin cinsine bağlı olarak değişmektedir.
  • Bir maddeyi magnetik alanın etkisinden koruyabilmek için bu maddeyi magnetik alan çizgilerini kendine doğru çeken başka bir madde ile kaplayabiliriz. Bu kaplama olayına magnetik perdeleme denir.

Magnetik_Gecirgenlik

Magnetik_pedeleme

  • Bir maddenin içinden geçen magnetik alanın şiddetlenmesi ya da zayışaması maddenin magnetik geçirgenliği ile ilgilidir. magnetik geçirgenlik ortamlar için ayırdedici bir özelliktir. m ile gösterilir.
  • Bir ortamdaki magnetik alan şiddeti ortamın magnetik geçirgenlik katsayısına ve magnetik alanı oluşturan mıknatıslayıcı alan şiddetine bağlıdır.

Magnetik_gecrgenlik

  • Bir ortamın magnetik geçirgenliğinin boşluğun magnetik geçirgenliğine oranı bağıl magnetik geçirgenliktir.

Bagil_Magnetik_Gecirgenlik

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)