Geometri

Geniş Açılı ve Dar Açılı Üçgenlerde Üçgen Eşitsizliği

Geniş Açılı ve Dar Açılı Üçgenlerde Üçgen Eşitsizliği

Yukarıda verilenlere göre, x in alabileceği tamsayı değerleri kaç tanedir? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 Yukarıda verilenlere göre, |AB| kaç cm olabilir? A)8 B)7 C)6 D)5 E)2 1981 ÖSS Yukarıda verilenlere göre x in tamsayı değerleri kaç tanedir? A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 Yukarıdaki verilenlere göre, x in alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm […]

Orta Taban Özelliği

Orta Taban Özelliği

Özellik Bir üçgende iki kenarın orta noktalarını birleştiren doğru parçası üçüncü kenara paraleldir. Bu doğru parçasının uzunluğu üçüncü kenar uzunluğunun yarısına eşittir. Yukarıda verilenlere göre, x in tamsayı değerleri kaç tanedir? A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 Özellik Bir ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan herhangi bir P noktasının; üçgenin köşelerine olan uzaklıkları toplamı, üçgenin yarı çevresinden […]

Üçgen Eşitsizliği

Üçgen Eşitsizliği

Teorem Bir üçgende; bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür. |b – c| < a < b + c |a – c| < b < a + c |a – b| < c < a + b ise x in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? A)8 B)7 C)6 […]

Teorem

Teorem

Bir üçgende, büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Verilenlere göre, ADE üçgenin e, d, k kenarları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) k < d < e B) d < e < k C) e < k < d D) d < k < e E) k < e < […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)