Orta Taban Özelliği

Özellik
Bir üçgende iki kenarın orta noktalarını birleştiren doğru parçası üçüncü kenara paraleldir. Bu doğru parçasının uzunluğu üçüncü kenar uzunluğunun yarısına eşittir.

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

Yukarıda verilenlere göre, x in tamsayı değerleri kaç tanedir?
A)5 B)6 C)7 D)8 E)

ucgende_aci_kenar_bagintilari_003

Özellik
Bir ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan herhangi bir P noktasının; üçgenin köşelerine olan uzaklıkları toplamı, üçgenin yarı çevresinden büyük, çevresinden küçüktür.

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

ucgende_aci_kenar_bagintilari_003

ucgende_aci_kenar_bagintilari_004

ucgende_aci_kenar_bagintilari_005

Yandaki şekilde, Ç(ABC) = 30 cm olduğuna göre,

|PA| + |PB| +||

toplamının en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

Yandaki şekle göre, (BDC) nin en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?
A) 20 B) 23 C) 25 D) 27 E) 29

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

ucgende_aci_kenar_bagintilari_003

Buna göre, Ç(BPC) nin en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?
A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

Yukarıda verilenlere göre, x in alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?
A) 29 B) 28 C) 27 D) 26 E) 14

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

Örneğin yukarıdaki örnek soruda |BD| uzunluğu tam sayı olarak verilmemiştir. Eğer bu uzunluk tamsayı olarak alınırsa sorunun çözümü yanlış olur.

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

Yukarıda verilenlere göre, ABC üçgeninin çevresinin en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?
A) 13 B) 12 C) 11 D)10 E) 9

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

ucgende_aci_kenar_bagintilari_002

ucgende_aci_kenar_bagintilari_003

Yukarıdaki verilenlere göre, ABC üçgeninin çevresinin en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?
A) 13 B) 12 C) 11 D)10 E) 9

ucgende_aci_kenar_bagintilari_001

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)