Aldehit ve Ketonlar

Ketonların Kimyasal Tepkimeleri

Ketonların Kimyasal Tepkimeleri

Ketonların Kimyasal Tepkimeleri 1. Katılma Tepkimeleri – H2 Katılması – H2O Katılması Ketonlarla polar moleküllerin tepkimesi aldehitlerde olduğu gibidir. HCN Katılması   2. İndirgenme Tepkimesi Ketonlar bir derece indirgendiğinde sekonder alkol oluşur. 3. Yanma Tepkimeleri Ketonlar yükseltgenme tepkimesi vermez. Bu nedenle Fehling ve Tollens ayıracı ile tepkime vermez. Ketonlar aseton hariç polimerleşme tepkimesi vermez. Asetonun polimerleşmesi trimerleşmedir.

Ketonların Elde Edilme Yöntemleri

Ketonların Elde Edilme Yöntemleri

Ketonların Elde Edilme Yöntemleri 1. Sekonder Alkollerden Sekonder alkollerin bir derece yükseltgenmesinden keton oluşur. 2. Alkinlere Su Katılmasıyla Asetilen haricindeki alkinlere su katıldığında keton oluşur. 3. Alkil Halojenürlerden Uçta olmayan karbon atomlarında halojen atomu taşıyan alkil halojenürlerin seyreltik bazlarla tepkimesinden keton oluşur 4. Karboksilli Asitlerin Tuzlarından Karboksilli asitlerin Ca ve Mg tuzları kuru kuruya ısıtıldığında […]

Ketonlar

Ketonlar

Ketonlar Karbonil grubuna iki tane alkıl grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Ketonların Adlandırılması  Karbonil grubu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir.  Karbonil grubu esas alınarak dallanmanın en yakın olduğu uçtan numaralandırma yapılır.  En uzun karbon zincirli alkan adının sonuna “–on” eki getirilir. Özel Adlandırma Karbonil grubuna bağlı alkil gruplarının adı söylendikten sonra keton sözcüğü eklenir. Ketonlarda […]

Alhdehitlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alhdehitlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alhdehitlerin Kimyasal Tepkimeleri 1. Katılma Tepkimeleri – Hidrojen Katılması Aldehitlere H2 katıldığında primer alkoller oluşur. – Su Katılması Aldehitler su gibi polar maddelerle tepkimeye girerken karbonil grubundaki π bağları açılır. (–) yüklü atom ya da gruplar karbon atomuna, (+) yüklü atom ya da gruplar oksijen atomuna bağlanırlar. Aldehitlere su katıldığında kararsız aldehit hidrat bileşiği oluşur. […]

Aldehitler

Aldehitler

Aldehitler Aldehitler Karbonil grubuna en az bir tane H atomu bağlı olan bileşiklerdir. Aldehitlerin Adlandırılması  Karbonil grubu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir.  Karbonil grubunun yer aldığı uçtan numaralandırma yapılır.  Dallanmış grupların yerleri belirtildikten sonra en uzun karbon zincirinin alkan adının sonuna an eki getirilir. Aldehitlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Primer Alkollerden Primer alkollerin bir […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)