Gazlar

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Denklemi Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşırlar. P.V = n.RT P: Basınç (atm) V: Hacim (L) n: mol T: Sıcaklık (K) R: İdeal gaz sabiti  Gazların yoğunluğu ideal gaz denklemine bağlı olarak, P.MA = d.RT eşitliği ile bulunur. MA: Gazın mol kütlesi d: Gazın yoğunluğu (g/L) Gazların su üstünde toplanması Suda […]

Gaz Yasaları

Gaz Yasaları

Gaz Yasaları Basınç – Hacim ilişkisi (Boyle – Mariotte Kanunu) Sabit sıcaklıktaki belirli bir gazın basıncı hacmi ile ters orantılıdır. Basınç – hacim çarpımı sabit olduğundan (sabit sıcaklık ve miktarda), P1.V2 = P2.V2 olur. ÖRNEK: Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın hacmi 3 katına çı- karılıyor. Buna göre, gazın basıncındaki değişme nasıl olur? A) 3 kat […]

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Gaz Basıncının Ölçülmesi Açık hava basıncı Æ barometre Kapalı gazın basıncı Æ manometre ile ölçülür. Barometre Torriçelli deniz seviyesinde yaptığı deneyde civa kullana- rak açık hava bısıncını hesaplamıştır Sıvılar basıncı iletirler. Açık havanın sıvıya yaptığı basınç kapiler boruda 76 cm civa seviyesi farkı yapmıştır. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 76 cm Hg ye eşittir ve […]

Gazlar

Gazlar

Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori Kinetik teoriye göre gazların genel özellikleri şöyle sıralanır, Gaz molekülleri gelişigüzel hareket eder. Gaz moleküllerinin bulundukları kabın çeperlerine yaptıkları çarpmalar basınca neden olur. Moleküllerin birbiri veya kabın çeperiyle yaptıkları çarpışmalar esnektir. Düşük basınçta gaz molekülleri arasında çekim kuv- vetinden bahsedilmez. Gaz moleküllerinin kendi hacmi, bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilir. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)