sabit reklam
Gazlar

ve

Kinetik teoriye göre gazların genel özellikleri şöyle sıralanır,

  • Gaz molekülleri gelişigüzel hareket eder.
  • Gaz moleküllerinin bulundukları kabın çeperlerine yaptıkları çarpmalar basınca neden olur.
  • Moleküllerin birbiri veya kabın çeperiyle yaptıkları çarpışmalar esnektir.
  • Düşük basınçta gaz molekülleri arasında çekim kuv- vetinden bahsedilmez.
  • Gaz moleküllerinin kendi hacmi, bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilir.
  • Gaz moleküllerin çarpışmalar sırasında sürekli yön- leri ve hızları değiştiği için moleküllerin ortalama hazlarından bahsedilir. Gazların ortalama hızları sıcaklık (T) ve mol kütlelerine bağlıdır.
  • Gazların ortalama kinetik enerjileri, mutlak sıcaklık- la doğru orantılıdır.

Mutlak sıcaklık, T T(°K) = t(°C) + 273
Kinetik enerji
(KE) = k.T
Ø gaz sabiti

(Graham Difüzyon Yasası)

Aynı ortamda bulunan gazların birbiri ile homojen karışmasına difüzyon veya yayılma denir. Bir gazın mol kütle- si veya özkütlesi ne kadar küçükse yayılma hızı o kadar büyüktür.
gaz_yayilma_hizi
ÖRNEK:
Gazların genel özellikleri ile ilgili,
I. Bir gaz molekülünün ortalama hızı sıcaklık arttıkça artar.
II. Farklı özkütleli birbirleriyle heterojen karışım oluştururlar.
III. Gaz molekülleri bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygular.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM: Kinetik teoriye göre, I ve III doğru olup, difuzyon yasası- na göre gazlar homojen karıştığı için II yanlıştır.
Yanıt C
ÖRNEK: Kapalı bir kapta eşit kütlede He, CH4 ve O2 gazları bulunmaktadır.
Sabit sıcaklıktaki karışım için,
I. O2 nin ortalama hızı en küçüktür.
II. He nin ortalama kinetik enerjisi en büyüktür.
III. Karışımdaki gazların ortalama hızları eşittir.
yargılarından hangileri doğru olamaz?
(He:4 CH4:16 O2:32)
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
ÇÖZÜM: Karışımdaki tüm gazların sıcaklıkları eşit olacağından or- talama kinetik enerjileri eşittir. (II yanlış) Ortalama hızları ise mol küllelerinin kare köküyle ters orantılıdır. (I doğru, III yanlıştır)
Yanıt E
ÖRNEK:Kapalı bir kapta eşit molde H2, CH4, O2, SO2 ve C3H6 gazları bulunmaktadır.
Kabın musluğu kısa bir süre açılıp kapatılırsa kapta molce en çok hangi gaz bulunur?
(H: 1 C:12 O:16 S: 32)
A) C3H6 B) SO2 C) O2 D) CH4 E) H2

ÇÖZÜM: Mol kütlesi en büyük olan gaz en yavaş gazdır. Kapta en fazla mol kütlesi büyük olan gaz kalır.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)