Gaz Basıncının Ölçülmesi

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Açık hava basıncı Æ barometre
Kapalı gazın basıncı Æ ile ölçülür.
gaz_basincinin_olculmesi

Barometre

Torriçelli deniz seviyesinde yaptığı deneyde civa kullana- rak açık hava bısıncını hesaplamıştır
barometre
Sıvılar basıncı iletirler. Açık havanın sıvıya yaptığı basınç kapiler boruda 76 cm civa seviyesi farkı yapmıştır. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 76 cm Hg ye eşittir ve bu 1 atm olarak tanımlanır.
(76 cm Hg = 760 mm Hg = 1 atm)
Psıvı = hsıvı. dsıvı eşitliğinden farklı sıvıların meydana getireceği yükseklik farkı hesaplanabilir.
h1.d1 = h2.d2 dir.
Eşitliğe göre, aynı ortamda açık hava basıncının meyda- na getirdiği yükseklik sadece sıvının özkütlesine bağlıdır.

Sıvı seyesi farkı
– Borunun kesitine
– Çeper kalınlığına (cidar)
– Duruşuna bağlı değildir.
barometre_ornek

Manometreler

Kapalı kaptaki gazların basınçları manometrelerle ölçülür. Manometrelerde bir sıvının basıncından yararlanıla- rak gaz basıncı tespit edilir. Manometreyi oluşturan kısımlar U borusu ve içindeki sıvıdır. Genellikle öz kütlesi büyük olduğundan civa kullanılır. Manometreler kapalı ve açık uçlu olmak üzere 2 tiptir.
manometre
manometreler
Tüpler
tupler

Pistonlu Kap
pistonlu_kap
Serbest hareketli, ideal pistonlu kaplarda gaz basıncı da X Y Z  dış basınca eşittir.
manometre_ornek
ÇÖZÜM: Civa seviyeleri ındaki fark, sağ kolda,
780 – 760 = 20 mm Hg
h1 = 2 cm Hg olmalıdır. h1d1 = h2.d2 eşitliğinden
2.13,6 = h2.1
h2 = 2.13,6 cm
YANIT: D
ÖRNEK:
manometre_ornek_1
ÇÖZÜM: PX = 50 cm Hg
PX = PY + 20
PY = 50 – 20
PY = 30 cm Hg
M musluğu açıldığında,
P0 – 30
70 – 30 = 40 cm civa seviyesi farkı oluşacaktır.
Yanıt A
gazlar_ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)