Kimya

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler 1. Maddenin cinsi 2. Derişim ~ Basınç 3. Sıcaklık 4. Temas yüzeyi 5. Katalizör 1. Maddenin cinsi 1. Maddenin cinsi Tepkime sırasında reaktif maddelerde bağ koparılıp yeni bağ oluşuyorsa tepkimeler yavaş, bağ kopması yoksa (iyonik tepkimeler) tepkime hızlıdır. UYARI: Kopan ve oluşan bağları taşıyan molekül sayısı arttıkça tepkime yavaşlar 2. Derişim […]

Mekanizmalı tepkimeler (Basamaklı tepkimeler)

Mekanizmalı tepkimeler (Basamaklı tepkimeler)

Mekanizmalı tepkimeler (Basamaklı tepkimeler) Tepkimeler bir adımda gerçekleşebileceği gibi birkaç adımda da gerçekleşebilir. Birden fazla adımda gerçekleşen tepkimelere mekanizmalı tepkimeler denir. 1. Tepkime hızını yavaş basamak belirler. 2. Aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş basamak, küçük olan hızlı basamaktır. 3. Mekanizmalı tepkimelerde ara ürün ve katalizör bulunabilir. Tepkimede oluşup, sonraki basamakta kullanılan maddeye ara ürün, başında […]

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Potansiyel Enerji Grafikleri

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Potansiyel Enerji Grafikleri

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Potansiyel Enerji Grafikleri: Endotermik tepkime Ekzotermik tepkime Yukarıda tepkimenin potansiyel enerji diyagramı verilmiştir. Diyagrama göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A)İleri tepkimenin tepkime ısısı m dir. B)İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimeninkinden büyüktür. C)Ürünlerin potansiyel enerji toplamı girenlerinkinden küçüktür. D)İleri tepkime, ısı alandır (endotermik). E)Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi […]

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Tepkime Hızı Kimyasal olaylardaki değişme, madde miktarındaki değişmedir. Buna göre, tepkime hızı “birim zamanda madde mikta- rındaki değişimdir.” Değişime girenler için azalma, ürün- ler için artma şeklinde meydana gelir. N2(g) + 3H2(g) Æ 2NH3 (g) 1 mol 3 mol 2 mol Belli bir Δt süresi Belli bir Δt süresi içinde harcanır içinde oluşur. Tepkime hızlarının […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)