sabit reklam
Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal_Tepkimelerde_Hız
Kimyasal olaylardaki değişme, madde miktarındaki değişmedir.
Buna göre, tepkime hızı “birim zamanda madde mikta- rındaki değişimdir.” Değişime girenler için azalma, ürün- ler için artma şeklinde meydana gelir.
tepkime_hızı
N2(g) + 3H2(g) Æ 2NH3 (g)
1 mol 3 mol 2 mol

Belli bir Δt süresi Belli bir Δt süresi içinde harcanır içinde oluşur.
harcama_hizi
Tepkime hızlarının karşılaştırılması,
Tepkime_hızlarının_karşılaştırılması,

Tepkime sırasında ölçülebilen bir fiziksel değişme gözlemlenebilir.
1. Basınç-Hacim
2. Renk
3. İletkenlik
gibi fiziksel özelliklerin değişimi tepkimenin gidişatı hakkında bilgi verir.

ÖRNEK: Hem basınç hem de hacim artış veya azalmasıyla tepki- me hızı izlenebilir.
Mg + 2HCl(suda) Æ MgCl2(suda) + H2(g) (Gaz çıkışı)
N2(g) + 3H2(g) Æ 2NH3(g) (Basınç azalması)
C2H4(g) + Br2(suda) Æ C2H4Br2(g) (Renk takibi)
Renksiz kırmızı renksiz
Renk değişimiyle tepkime hızı izlenir.
H2(g) + Cl2(g) Æ 2HCl(g) (Renk takibi) renksiz yeşil renksiz
İyon değişimi sonucunda iletkenlik de değiştiğinden tep- kime hızı izlenir.

Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için tepkimeye giren taneciklerin çarpışmaları gerekir. (Her çarpışma tepkime vermeyebilir.) Bu taneciklerin çarpışırken belli bir doğrultuya, belirli bir enerjiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu tür çarpışmalara etkin çarpışma denir.

carpisma

:

Bir kimyasal tepkimeden tepkimeye giren taneciklerin ürü- ne dönüşebilmeleri için gerekli olan minimum enerjidir. Aktifleşme enerjisi ne kadar küçük ise tepkime o kadar hızlıdır.
Çarpışan tanecikler etkin çarpışma yaparsa yüksek enerjili kararsız ara ürünler oluşur. Bu ürüne aktifleşmiş komplex denir.
NOT: İleri aktifleşme enerjisi (Ea )ile geri aktifleşme enerjisi i
(Ea ) farkı bize ΔH ı (tepkime ısısı) verir.
aktiflesme_enerjisi

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)