Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Potansiyel Enerji Grafikleri

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Potansiyel Enerji Grafikleri:

Endotermik tepkime

Endotermik_tepkime

ekzotermik_tepkime

ornek_resmi
Yukarıda tepkimenin potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.
Diyagrama göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)İleri tepkimenin tepkime ısısı m dir.
B)İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimeninkinden büyüktür.
C)Ürünlerin potansiyel enerji toplamı girenlerinkinden küçüktür.
D)İleri tepkime, ısı alandır (endotermik).
E)Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi I–k dir.
ÖYS 1997
ÖRNEK:

  • ΔH = Hürünler – Hgirenler
  • ΔH = m – k
  • m < k
  • ΔH < 0

Buna göre, grafikte gösterilen tepkime ısı veren olup ek- zotermiktir. Böyle bir tepkime ürünlerin potansiyel enerji- leri toplamı girenlerin potansiyel enerjileri toplamından küçüktür. Buna göre, doğru seçenek C dir.
Yanıt C

ornek_tepkime

cozum_tepkime

Hız Denklemlerinin Yazılması

Tek adımda gerçekleşen (tek basamaklı) tepkimelerde tepkimeye girenlerin derişimlerinin çarpımı hız denklemi- ni oluşturur.
Tepkimeye giren maddelerin kat ı derişimlerine üst olarak yazılır.
hiz_denklemi
NOT: Saf katı ve sıvılar hız denkleminde gösterilmez. Gaz ve sulu çözeltideki maddelerin derişimleri hız denkle- minde gösterilir

Not

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)