Matematik 2 (LYS)

Eşitsizliklerin Çözümü

Eşitsizliklerin Çözümü

a > 0 olmak üzere, a > 0 olmak üzere, y < 2x – 6 eşitsizliğinin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. eşitsizliğinin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz.

Parabol ve Doğru Arasındaki İlişki

Parabol ve Doğru Arasındaki İlişki

+ bx + c parabolü ile y = mx + n doğrusunun birbirlerine göre durumları, bu iki denklemin ortak çözümü ile bulunur. Ortak çözüm denklemini bulmak için, y leri birbirlerine eşitlememiz gerekir. parabolü ile y = 3x + 10 doğrusunun kesiştiği noktalardan biri K(a, b) olduğuna göre, a + b toplamı kaç olabilir? A) 2 […]

Grafiği Verilen Parabolün Denklemi

Grafiği Verilen Parabolün Denklemi

Parabol üzerindeki noktalar parabol denklemini sağlayacağından parabol üzerinde verilen noktaları parabol denklemi üzerinde yerine yazarsak parabol denklemi bulunur. A(1, – 2), B(–2, 16) ve C(2, –4) noktalarından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Parabol

Parabol

ifadesine ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyon denir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyonların grafiklerine parabol denir. x = 0 için parabol y eksenini c noktasında keser. Parabolün y eksenini kestiği nokta (0, c) dir. c = 0 ise parabolün bir kolu orijinden geçer.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)