Parabol ve Doğru Arasındaki İlişki

+ bx + c parabolü ile y = mx + n doğrusunun birbirlerine göre durumları, bu iki denklemin ortak çözümü ile bulunur.

Ortak çözüm denklemini bulmak için, y leri birbirlerine eşitlememiz gerekir.

parabolü ile y = 3x + 10 doğrusunun kesiştiği noktalardan biri K(a, b) olduğuna göre, a + b toplamı kaç olabilir?
A) 2 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20+ x + 4 parabolü ile y = 2x + p doğrusunun farklı iki noktada kesişebilmeleri için, p nin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangidir?
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)