sabit reklam
Çevresel Sinir Sistemi

 • Çevresel sinir sistemi, beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlayan sinirlerden meydana gelir.
 • Bu sinirlerden 12 çifti beyinden, 31 çifti omurilikten çıkarak kollara ayrılır.
 • Beyinden çıkan sinirler baştaki duyu organları, kaslar, salgı bezleri ile bağlantılıdır. Vagus siniri en önemlisidir.
 • Bu iç organlara bağlıdır (kalp, mide, pankreas, akciğer, bağırsak).
 • Omurilikten çıkan sinirler duyu ya da motor sinirlerdir.
 • Her bir sinir ön ve arka kök olarak iki kökün birleşmesi ile oluşur.
 • Ön kök motor, arka kök duyu sinirlerinden meydanagelir.
 • Kökler omurlar arası delikte birleşerek tek sinir halinde çıkar. En önemlisi bacaklara giden siyatik sinirleridir.
 • Çevresel sinir sistemi somatik ve olmak üzere iki kısımda incelenir.

Somatik_ve_otonom_sinirler

a.

 • Motor ve duyu sinirlerinden oluşur. Bu sinirlerin hücre gövdeleri merkezi sinir sisteminde bulunur, aksonlar iseiskelet kaslarına gider.
 • Aksonlarda miyelin bulunur. İmpuls iletimi hızlıdır.
 • Yazı yazma, şarkı söyleme, bilgisayar kullanma gibi beyin kontrolünde olan hareket ve davranışlar somatik sinri sistemi tarafından düzenlenir

b. Otonom Sinir Sistemi

 • İsteğimiz dışında çalışır ve iç organların çalışmasını düzenler.
 • Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik olmak üzere iki farklı kısımdan oluşur.
 • Otonom sinirler yalnızca motor sinirlerinden oluşur. Sinirler miyelinsizdir. İmpuls iletimi yavaştır.
 • Otonom sinirlerle beslenme, solunum, boşaltım, kan dolaşımı, üreme ve adaptasyonel fonksiyonlar değişen çevre şartlarına rağmen düzenli bir şekilde gerçekleşir, homeostasi korunur.
 • Otonom sinir uçlarından genellikle asetilkolin ve noradrenalin salınır.
 • Asetilkolin parasempatik, noradrenalin ise sempatik sinir uçlarından salgılanır.

Omurilik_sinirleri

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)