Bizim Kalemimizden

Sinirlenmek Bir Hastalık mıdır?

Sinirlenmek Bir Hastalık mıdır?

Öncelerde duygu ve düşüncelerin merkezinin kalp olduğu zannediliyordu. Kalp simgesi günümüzde hala sevmek kelimesinin sembolü olarak kullanılıyor. Günümüzde içgüdülerin, bilincin, vücudun tüm hareketlerinin, duyguların ve tepkilerin beyinde oluştuğunu biliyoruz artık. Duyu organlarımız sadece bir aracı görevi görmekle birlikte gözlerimizle bakara ama beynimizle görüp anlarız. Aynı şekilde kulağımızla dinler ama beynimizle duyarız. Beynimizle sinirlenip, beynimizle güler […]

Göz Kusurları

Göz Kusurları

Göz Kusurları Miyop: Göz yuvarlağı optik eksen doğrultusunda uzamışsa veya göz merceği normalden daha kalın ve kırıcılığı fazla ise görüntü retinanın önünde oluşur. Yakını net görür, uzağı göremez. Kalın kenarlı mercek kullanılarak görüntünün retinada oluşması sağlanır. Hipermetrop: Göz yuvarlağı optik eksen doğrultusunda kısalmışsa veya göz merceği normalden ince ve kırıcılığı normalden az ise görüntü retinanın arkasında oluşur. Uzağı net görür, yakını […]

Parasempatik Sinir Sistemi

Parasempatik Sinir Sistemi

Parasempatik Sinir Sistemi Stresten sonra vücudu normale döndürür. Etki alanı belli bölgelerdir.Etkisini asetilkolin ile gerçekleştirir. Çalıştığında ; Kalp atışları yavaşlar. Göz bebekleri küçülür. Kıllar yatışır. Sindirim heraketlerini ve tükürük salgılanmasını arttırır. ÇÖZÜM: İmpuls iletimi sırasında O2 ve glikoz tüketilir. Isı miktarı artar. Yanıt B ÖRNEK: I. Yazı yazma II. Şarkı söyleme III. Nefes alıp verme Yukarıda […]

Sempatik Sinir Sistemi

Sempatik Sinir Sistemi

Sempatik Sinir Sistemi Vücudu stresli durumlara hazırlar. Etki alanı bütün vücuttur. Etkilerini adrenalin ile gerçekleştirir. Çalıştığında; Kalp atışları hızlanır. Göz bebekleri büyür. Kıllar dikleşir. İdrar kesesi faaliyetleri artar. Terleme artar.

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel Sinir Sistemi Çevresel sinir sistemi, beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlayan sinirlerden meydana gelir. Bu sinirlerden 12 çifti beyinden, 31 çifti omurilikten çıkarak kollara ayrılır. Beyinden çıkan sinirler baştaki duyu organları, kaslar, salgı bezleri ile bağlantılıdır. Vagus siniri en önemlisidir. Bu iç organlara bağlıdır (kalp, mide, pankreas, akciğer, bağırsak). Omurilikten çıkan sinirler duyu ya da motor sinirlerdir. Her […]

Omurilik

Omurilik

Omurilik Omurganın içinden geçer. Omuriliğin ortasında, ince bir kanal uzanır. Buna merkez kanal denir. Omurilikten enine bir kesit alındığında içte nöronların gövdesinden meydana gelen kelebek şeklinde boz madde, dış tarafta miyelinli aksonlardan oluşan ak madde görülür. Boz maddenin ön kısmına ön boynuz (ventral kök), arka kısmına arka boynuz (dorsal kök) denir. Arada yan boynuz bulunur. Duyu nöronları omuriliğe arka kökten gelir. […]

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi Beyin ve omurilikten oluşur. a. Beyin Bilgi işlem merkezi gibi çalışır. Dıştan içe doğru; sert zar,örümceksi zar ve ince zar ile çevrilidir. Kafatası kemiğine yapışık olan sert zar, kalın ve dayanıklıdır. Görevi korumadır. Örümceksi zar, sert zar ve ince zarı birbirine bağlar. İnce zar, beynin bütün girinti ve çıkıntılarına girer, beyin yüzeyine yapışıktır. Yapısındaki […]

İnsanda Sinir Sistemi

İnsanda Sinir Sistemi

İnsanda Sinir Sistemi İnsanda sinir sistemi;  Merkez sinir sistemi  Çevresel sinir sistemi olmak üzere, iki ana bölümden oluşur.

İmpuls Oluşumu ve İletimi

İmpuls Oluşumu ve İletimi

İmpuls Oluşumu ve İletimi Sinir teli boyunca meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişmelere impuls denir. Sinir hücreleri bütün uyartıları alamaz. İmpuls oluşabilmesi için, uyartı şiddetinin belli bir düzeyden fazla olması gerekir. Sinir hücrelerinin alabildiği minimum değerdeki uyartı şiddetine “eşik şiddeti ” ya da “eşik değer” denir. Eşik şiddetinin altındaki uyarılar impuls oluşturmaz. Eşik şiddetinin üstündeki uyarılar impuls hızını ve etkisini […]

Sinir Hücresi ve Çeşitleri

Sinir Hücresi ve Çeşitleri

Sinir Hücresi ve Çeşitleri Sinir hücrelerine nöron denir. Nöronlar; hücre gövdesi, dendrit ve akson olmak üzere, üç kısımdan oluşur. Hücre gövdesinde; nöroplazma (sitoplazma),çekirdek ve organeller bulunur. Dendritler, gövdeden çıkan çok sayıdaki kısa uzantılardır. Akson, dendritler gibi gövdeden çıkar fakat bir tanedir ve uzundur. Nöronda impuls iletim sırası; dendrit, nöron gövdesi, akson şeklindedir. Bazı nöronların aksonu üzerinde miyelin kılıf bulunur. […]

Canlılarda Sinirsel Düzenleme

Canlılarda Sinirsel Düzenleme

Canlılarda Sinirsel Düzenleme Bir Hücrelilerde Belirli bir sinir sistemi yoktur. Uyarılar hücre yüzeyindeki almaçlarla alınır. Kamçı, sil gibi tepkime organlarına iletilir. Örnek Paramesyumda sillerin altında bazal cisimcikler vardır. Bunlar birbirine sinir telcikleri ile bağlıdır. Sinir telcikleri uyartıları sitoplazmaya iletir. Omurgasızlarda Süngerler Sinir sistemi yoktur. Uyarılar kimyasal yolla hücreden hücreye iletilir. Sölentereler Uyarıyı alan özelleşmiş reseptör hücre, sinyallari ileten bir […]

Sinir Sistemi

Sinir Sistemi

Sinir Sistemi Canlılar iç ve dış çevrelerinde oluşan bir çok değişikliğe karşı tepki gösterirler. Bu tepkiler ve cevaplar özelleşmiş bir takım hücre ve organların çalışmasıyla gerçekleşir. Canlının bilgi alışverişini ve çevreye uyumunu sağlayan özelleşmiş yapılar, organlar arasındaki bütünlüğü ve işbirliğini sağlar, canlılık faaliyetlerini düzenler. Böylelikle iç denge (homeostasi) sağlanır. Bunu sağlayan sinir sistemi ve endokrin sistemidir. Bu iki sistem vücudumuzda […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)