sabit reklam
Göz Kusurları

:

Göz yuvarlağı optik eksen doğrultusunda uzamışsa veya göz merceği normalden daha kalın ve kırıcılığı fazla ise görüntü retinanın önünde oluşur. Yakını net görür, uzağı göremez. Kalın kenarlı mercek kullanılarak görüntünün retinada oluşması sağlanır.

:

Göz yuvarlağı optik eksen doğrultusunda kısalmışsa veya göz merceği normalden ince ve kırıcılığı normalden az ise görüntü retinanın arkasında oluşur. Uzağı net görür, yakını göremez. İnce kenarlı mercek kullanılarak görüntünün retinada oluşması sağlanır.

:

Göz merceğinin (lensin) düzensiz kavislenmesi sonucu oluşur. Cisimler bulanık görülür. Silindirik mercek kullanılarak net görüntü oluşturulur.

:

Göz merceğinin (lensin) yaşlanmayla esnekliğini yitirmesi sonucu oluşur. 40 cm den yakını göremezler. İnce kenarlı mercek ile düzeltilir.

:

Renkli görmeyi sağlayan koni hücrelerindeki pigment maddelerinden bir veya ikisinin olmaması sonucu ortaya çıkar. X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir genle kalıtılır, düzeltilemez.

goz_kusurlari

Katarakt:

Merceğin saydamlığını ve esnekliğini kaybetmesiyle oluşur. Ameliyatla düzeltilebilir.

ÖRNEK: İnsan gözüyle ilgili;
I. Görüntünün retina önüne düşmesi durumunda oluşan görme kusuru kalın kenarlı mercekle giderilir.
II. Görüntünün retina arkasına düşmesi durumunda oluşan görme kusuru ince kenarlı mercekle giderilir.
III. Renklerin algılanmasını sağlayan ışın dalga boyları yalnızca çomak şeklindeki reseptörleri uyarır.
IV. Görme sinirinin göz yuvarlağından çıktığı bölge, görüntünün en net alındığı bölgedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) YalnızIV C)I ve II D) III ve IV E) I, III ve IV
1998

ÇÖZÜM: Miyop gözde görüntü retinanın önüne düşer. Kalın kenarlı mercek kullanılarak görüntü düzeltilir. Hipermetrop gözde görüntü retinanın arkasına düşer. İnce kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir. Çomak şeklindeki reseptörler renklere karşı duyarlı değildirler. Zayıf ışıkta yani alaca karanlıkta görmeyi sağlar. Göz sinirlerinin göz yuvarlağından çıktığı bölgede reseptörler yoktur. Bu nedenle burada görüntü oluşmaz. Buraya kör nokta denir.

Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)