Compton Olayı

Compton Olayı

  • Amerikalı Fizikçi Arthur H. Compton 1923 yılında X ışınlarının parafin içinden geçerek saçılması sırasında X ışınlarının dalga boyunun büyüdüğünü ve kaybettiğini gözlemledi. X ışınları enerjisinin bir kısmını parafinden fırlayan elektrona aktarmıştı.
  • Yüksek enerjili bir fotonun serbest elektronlara çarpması sonucunda elektron bulunduğu yerden fırlarken fotonda doğrultu değiştirerek saçılır. Bu olaya compton olayı adı verilir.

Compton_Olayi

  • Çarpışma sonrası foton yok olmaz. Tam esnek çarpışma olduğundan enerji ve momentum korunur. Çarpışmadan önceki fotonun momentumu, çarpışmadan sonraki saçılan fotonun ve elektronun momentumlarının vektörel toplamı na eşittir.

elektron_momentumlari

Saçılan fotonun, gelen fotona göre;

  • Enerjisi azalır.
  • Momentumu azalır.
  • Frekansı azalır.
  • Dalga boyu artar.
  • Hızı değişmez (c = sabit)
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)