Fizik 2

Madde Dalgaları

Madde Dalgaları

Madde Dalgaları Fransız fizikçi Louis de Broglie ve Schrödinger 1924 yılında ışığın dalga ve tanecik modellerini birleştirerek kuantum mekaniğinin temelini attılar. Buna göre, hareket halindeki her parçacığa (foton, elektron, proton, nötron…) bir dalga eşlik eder. Bu dalgalara madde dalgaları denir. Bir fotonun durgunken kütlesi sıfırdır. E enerjili bir fotonun momentumu Tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar  Girişim  Kırınım […]

Compton Olayı

Compton Olayı

Compton Olayı Amerikalı Fizikçi Arthur H. Compton 1923 yılında X ışınlarının parafin içinden geçerek saçılması sırasında X ışınlarının dalga boyunun büyüdüğünü ve enerji kaybettiğini gözlemledi. X ışınları enerjisinin bir kısmını parafinden fırlayan elektrona aktarmıştı. Yüksek enerjili bir fotonun serbest elektronlara çarpması sonucunda elektron bulunduğu yerden fırlarken fotonda doğrultu değiştirerek saçılır. Bu olaya compton olayı adı verilir. Çarpışma sonrası foton yok […]

Işığın Gücü

Işığın Gücü

Işığın Gücü Bir kaynaktan birim zamanda yayılan fotonların toplam enerjisidir.

Akım – Gerilim grafikleri yorumları

Akım – Gerilim grafikleri yorumları

Akım – Gerilim grafikleri yorumları   Aynı fotosel lambaya gönderilen ışınlardan 1.nin ışık şiddeti 2.den daha büyüktür. 1. ışın daha fazla elektron sökmüş ve daha büyük akım oluşturmuştur. Kesme gerilimleri Vk nın aynı olması iki ışının da enerjilerinin aynı olduğunu gösterir. Farklı fotosele gönderilen ışınların maksimum akımları eşit olduğundan ışık şiddetleri eşittir. Kesme gerilimi VK nın eşit olması iki ışının […]

Fotosel lamba ve Fotoelektrik akım

Fotosel lamba ve Fotoelektrik akım

Fotosel lamba ve Fotoelektrik akım Havası boşaltılmış cam lamba içine ışığın girebilmesi için bir kısmı boş bırakılarak alkali metal sürülür. Sodyum, lityum, sezyum ve potasyum gibi alkali metallerden görünür ışık elektron sökebilir. Lamba içine giren ışık demeti alkali metalden elektron söker. Sökülen elektronların bir kısmı lambanın anoduna ulaşır, bir kısmı ulaşamaz. Sökülen fotoelektronların anoda ulaşması ile akımölçerin ibresinde sapma […]

Einstein’ın Fotoelektrik Denklemi

Einstein’ın Fotoelektrik Denklemi

Einstein’ın Fotoelektrik Denklemi Katot maddesi üzerindeki atomlara çarpan fotonlar, bu metal yüzeyden elektron sökerken bütün enerjisini atoma aktarır kendisi yok olur (soğurulur). Atoma verilen enerjinin bir kısmı elektronu atomdan sökmek için harcanır. Geri kalan kısmı sökülen fotoelektrona kinetik enerji olarak aktarılır. Enerjinin korunumu kanununa göre Foton enerjisi = Eşik enerji + Elektronun kinetik enerjisidir.

Eşik Enerjisi

Eşik Enerjisi

Eşik Enerjisi   Bir yüzeye düşürülen her ışık elektron sökemez. Metalden elektron sökebilmesi için ışığın enerjisinin belli bir değerde olması gerekir. Yüzeyden elektron sökebilecek en küçük enerjiye eşik enerji ya da bağlanma enerjisi denir. Eo ve Eb ile gösterilir. Fotoelektrik olayın gözlendiği en büyük dalga boyuna eşik dalga boyu (Ao), eşik dalga boyuna karşılık gelen en küçük frekansa […]

Foton ve Foton Enerjisi

Foton ve Foton Enerjisi

Foton ve Foton Enerjisi: Foton; yoğunlaşmış ışık enerji tanecikleri (paketi) olarak tanımlanır. Işıma yapan bir madde enerjiyi kuantumlar şeklinde yayar. Kuantum teorisine göre ışığın enerjisi kesiklidir. Herdeğeri alamaz ve çok küçük bölünemez bir enerjinin tam katları olur. En küçük bölünemeyen bu enerjiye kuantum denir. Bir fotonun içindeki enerji kuantumu frekansı ile doğru orantılıdır. Bu orantıdaki sabit Max Planck tarafından […]

Fotoelektrik Olayı

Fotoelektrik Olayı

Fotoelektrik Olayı: 1887 yılında Alman fizikçi Henrich Rudolf Hertz deneysel çalışmaları sırasında tesadüfen ışığın metal yüzeylere etki yaptığını görmüştür. 1905 yılında ise Albert Einstein bu olayı kuantum teorilerinden yararlanarak formule etmiştir. Işıkla metal yüzeyden elektron sökülmesi olayına fotoelektrik olay, sökülen elektronlara da fotoelektron denir. Fotoelektrik olayı açıklayabilmek için şekilde olduğu gibi bir düzenek hazırlayabiliriz. Işık arkından çıkan kuvvetli ışığı ince […]

Hava Kaması

Hava Kaması

Hava Kaması İki cam levha üstüste konarak birer uçları aynı noktada kalmak şartıyla diğer uçları açılarak araya d kalınlığında bir cisim (saç teli, kağıt parçası gibi) konur. ÖRNEK: Karanlık odada yapılan bir Young deneyinde (çift yarıktagirişim) kullanılan ışık kaynağı, yalnız tek dalgaboylu kırmızı ile tek dalgaboylu yeşil renklerin karışımından oluşan ışık yayıyor. Bu deneyde kullanılan beyaz perdede, […]

İnce zarlarda girişim

İnce zarlarda girişim

İnce zarlarda girişim Saydam ince bir tabaka halinde olan sabun köpüğü, yağ,film gibi maddelere zar denir. Saydam ve çok ince zarların üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde zar üzerinde renklenme gözlenir. Zara gelen ışınlar kırılma ve yansımalar sonucu girişim oluşturur. Bu yansıma ve iletilmelere benzer. Az yoğun ortam ince yaya, çok yoğun ortam kalın yaya benzer. Az yoğun ortamdan çok […]

Çözme Gücü

Çözme Gücü

Çözme Gücü Noktasal iki ışık kaynağından çıkan ışık dalgaları önündeki engel üzerinde açılan iğne eliğinden geçerek kırınıma uğrar ve dağılırlar. Geçen dalgalar dağıldığından kaynakların perde üzerindeki görüntüleri daha büyük olur. Işık dalgaları çok fazla dağıldığında perde üzerindeki görüntüler birbirine karışır. Çözme gücü görüntünün netleşmesi yani çözünürlüğün artması demektir. Kaynaklardan gelen ışınların oluşturduğu görüntülerin birbirinden ayrılması olayına çözülme denir. Karışan görüntülerin birbirinden […]

Saçak Genişliği

Saçak Genişliği

Saçak Genişliği Özellikler Tek renkli ışıkla yapılan kırınım deneyinde aynı deney sistemi kullanılarak farklı renkte ışıkla farklı saçak genişlikleri elde edilir. Her renk ışığın dalga boyu ve frekansı farklıdır. Saçak genişliği dalga boyuna bağlıdır. Yarık genişliği azalırsa saçak genişliği artar ve merkezi aydınlık saçak aşağıya doğru kayar. Oluşan merkezi aydınlık saçak yeni yarık genişliğinin orta noktası doğrultusunda oluşur.  Yarığın bir […]

Işık Teorileri

Işık Teorileri

Işık Teorileri Işığın temel yapısını açıklayabilmek için birçok teori ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Bunlar üç grupta incelenebilir. 1. Işıkta tanecik teorisi Bu teoride ışık kaynakları çevrelerine çok küçük ışık tanecikleri yayarlar. Bu tanecikler saydam ortamlarda ve boşlukta her doğrultuda çok büyük hızlarla yayılır. Her renge farklı büyüklükle bir tanecik karşı gelir. Bu teori 1670 yılında Isaac Newton tarafından ortaya atılmıştır. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)