Einstein’ın Fotoelektrik Denklemi

Einstein'ın Fotoelektrik Denklemi

  • Katot maddesi üzerindeki atomlara çarpan fotonlar, bu metal yüzeyden sökerken bütün enerjisini atoma aktarır kendisi yok olur (soğurulur).
  • Atoma verilen enerjinin kısmı elektronu atomdan sökmek için harcanır.
  • Geri kalan kısmı sökülen fotoelektrona kinetik enerji olarak aktarılır.

Enerjinin korunumu kanununa göre

  • Foton enerjisi = Eşik enerji + Elektronun kinetik enerjisidir.

Fotoelektrik_Denklemi

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)