Foton ve Foton Enerjisi

:

  • Foton; yoğunlaşmış ışık enerji tanecikleri (paketi) olarak tanımlanır.
  • Işıma yapan bir madde enerjiyi kuantumlar şeklinde yayar.
  • Kuantum teorisine göre ışığın enerjisi kesiklidir. Herdeğeri alamaz ve küçük bölünemez bir enerjinin tam katları olur. En küçük bölünemeyen bu enerjiye kuantum denir.
  • Bir fotonun içindeki enerji kuantumu frekansı ile doğru orantılıdır. Bu orantıdaki sabit Max Planck tarafından bulunmuş ve planck sabiti adını almışır.

Foton_ve_Foton_Enerjisi

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)