Madde Dalgaları

Madde Dalgaları

 • Fransız çi Louis de Broglie ve Schrödinger 1924 yılında ışığın dalga ve tanecik modellerini birleştirerek kuantum mekaniğinin temelini attılar. Buna göre, hareket halindeki her parçacığa (foton, , , nötron…) bir dalga eşlik eder. Bu dalgalara madde dalgaları denir.
 • Bir fotonun durgunken kütlesi sıfırdır.
 • E enerjili bir fotonun momentumu

foton_momentumu

Tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar

 • Girişim
 • Kırınım
 • Ayrılma
 • Işığın ortam değiştirirken bir kısmının yansıyıp, bir kısmının iletilmesi

Dalga Teorisi ile Açıklanabilen Olaylar

 • Girişim
 • Kırınım
 • Işığın hem kırılması hem yansıması
 • Işığın kırılması
 • Işığın doğru boyunca ılması
 • Işığın yansıması
 • Işığın birbiri içinden geçmesi
 • Işığın soğrulması

Dalga modeli ile açıklanamayan olaylar:

 • Fotoelektrik olay.
 • Compton olayı.

ornek_foton
ornek_isik

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)