sabit reklam
Dengeli Profili

Dengeli Profili

 • Akarsuyun yatağını taban seviyesine kadar aşındırmasıyla ortaya çıkan iç bükey eğridir.

Denge_Profili
Denge profiline ulaşan akarsuyun;

 • Yatak eğimi azalmıştır,
 • Akış hızı yavaşlamıştır,
 • Aşındırma azalmış, biriktirme çoğalmıştır,
 • Enerji potansiyeli azalmıştır,
 • Üzerinde taşımacılık ve ulaşım yapılabilir. (Akımı yeterli ise)
 • Ülkemiz yakın bir jeolojik dönemde oluştuğu için akarsularımız denge profiline uzaktır ve yukarıda verilenlerin tam tersi özellikler gösterirler.

UYARI: Akarsular gençlik dönemlerinde yataklarını derine, olgunlaşma döneminde ise yana doğru aşındırırlar.

Yeryüzünün şekillenmesinde en etkili olan dış kuvvet akarsulardır. Karaların yaklaşık %75’inde etkili olurlar.(Çöller ve kutuplar hariç)
Akarsular üzerinde aktıkları yatağı fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki yolla aşındırır.
Akarsuyun yaptığı aşındırmada;

 • Akış hızı,
 • Yatak eğimi,
 • Su miktarı.
 • Taşınan yük miktarı,
 • Yatağın genişliği,
 • Akarsuyun yatağındaki kayaçların cinsi,
 • Akarsuyun yatağının çevresindeki bitki örtüsü

gibi faktörler etkili olur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)