Coğrafya (YGS)

Yerşekillerinin Diğer Oluşum Süreçleri

Yerşekillerinin Diğer Oluşum Süreçleri

Yerşekillerinin Diğer Oluşum Süreçleri Kütle Hareketleri (Heyelan) Yeryüzünün şekillenmesinde etkilı olan olaylardan biriside heyelandır. Toprağın suya doyması sonucu yerçekimi etkisiyle kütle halinde kaymasına heyelan denir. Heyelanı Etkileyen Faktörler a. Eğim Eğim yerçekimininde etkisiyle toprak yüzeyinin kaymasını kolaylaştırır. b. Yağış Yağış toprağın suya doymasına ve ağırlaşmasına neden olur. Böylece toprağın hareketi kolaylaşır. c. Arazinin Yapısı Arazinin yapısı eğer killi […]

Kıyı Tipleri

Kıyı Tipleri

Kıyı Tipleri Dünya’nın değişik yerlerinde birbirinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. kıyı tiplerinin oluşmasında kıyı gerisindeki yerşekilleri ile iç ve dış kuvvetler etkili olmuştur. IV. jeolojik zamanda buzul dönemi sona erdikten sonra buzullar çekilmiş ve kıyılar günümüzdeki görünümünü almıştır. 1. Enine Kıyılar Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde denizin vadiler boyunca ilerlemesiyle oluşan kıyı tipidir. Örneğin; Ege kıyıları.  Kıyıdaki derinlik […]

Akıntılar

Akıntılar

Akıntılar Deniz ve okyanuslarda etkisini gösteren dış kuvvetlerdir. Okyanus veya deniz yüzeyinde bulunan suların yer değiştirmesine akıntı denir. Akıntıların oluşmasında; Sürekli Rüzgarlar Dünya üzerinde yılboyunca esen rüzgarlar estiği yönde su kütlelerini de hareket ettirirler. Akıntıların oluşmasındaki en önemli faktör sürekli rüzgarlardır. Yoğunluk Farkı (Tuzluluk) Tuzlu sular yoğun ve ağır olduğu için alttan, tuz miktarı az olan sular hafif […]

Dalga Birikim Şekilleri

Dalga Birikim Şekilleri

Dalga Birikim Şekilleri Kıta sahanlığının genişlediği ve kıyıdaki derinliğin azaldığı alanlarda dalgalar getirdikleri malzemeleri kıyıda biriktirirler. Boyuna kıyılarda birikme az olurken enine kıyılarda birikme daha fazla olur. 1. Kıyı Seti (Kıyı Kordonu) Dalga ve akıntılar taşıdıkları kum ve küçük materyalleri delta kenarları ve koyların ağızlarında birikerek kıyı kordonlarını oluştururlar. Güney Ege’de görülür. 2. Kıyı Oku Dalga ve […]

Dalga Aşınım Şekilleri

Dalga Aşınım Şekilleri

Dalga Aşınım Şekilleri Deniz ve göl yüzeylerinde görülen salınım hareketlerine dalga denir. Dalgaların oluşumunda temel olan rüzgarlardır. Ayrıca deniz gibi depremleride dalga oluşumuna neden olurlar. Dalgalar aşındırma ve biriktirme yoluyla yeryüzünü şekillendirirler. Aşındırma Şekilleri Derinliğin fazla olduğu açık denizlerde görülen büyük dalgalar kıyıya yaklaştıkça derinliğinde azalmasıyla kıyıya sürtünür, çarpar ve aşındırır. Dalgaların kıyıya yaklaşmasıyla dalga kırılması veya çatlaması […]

Buzul Birikim Şekilleri

Buzul Birikim Şekilleri

Birikim Şekilleri Buzullar aşındırarak taşıdıkları malzemeyi eğimin azaldığı yerlerde biriktirirler. 1. Moren Setleri Buzulların erime bölgelerinden getirdikleri morenleri üst üste biriktirmesi ile oluşan setlerdir. 2. Sander Düzlüğü Buzulların erime bölgesinden getirdikleri maddeler akarsular tarafından taşınarak eğimin azaldığı yerlerde biriktirilirler. Böylece Sander Ovası oluşur. 3. Drumlin Buzulların erime bölgesine yakın kesimlerinde oluşan yassı tepeciklerdir.

Buzul Aşındırma Şekilleri

Buzul Aşındırma Şekilleri

Buzullar Yılın büyük bölümünü 0°C’nin altında ve kar yağışıyla geçiren bölgelerde en etkili olan dış kuvvet buzullardır. Kutup çevreleri ve yükseltisi fazla olan yerler buzulların en etkili olduğu yerlerdir. Dünyada en fazla Antartika ve Grönland’da etkili olur. Ülkemizde ise yükseltisi fazla olan dağlık alanlarda etkili olur. Sıcaklığı 0°C’nin altında olması ve karların erimemesi kalıcı karları (Toktağan kar) arttırır. Kalıcı karın […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)