Doğal Sistemler

Yerel Saat Problemleri Çözülürken Konu Anlatımı

Yerel Saat Problemleri Çözülürken Konu Anlatımı

Yerel Saat Problemleri Çözülürken Konu Anlatımı     Verilen yerler arasındaki boylam farkı bulunur. Verilen yerler aynı yarıkürede ise (Doğu – Doğu, Batı–Batı) çıkartma, farklı yarıkürelerde ise (Doğu + Batı) toplama yapılır. Bulunan boyam farkı 4 ile çarpılır. Çünkü; her boylam arası zaman farkı 4 dakikadır. Bulunan zaman farkı son olarak sorudaki verilenlere göre eklenir […]

Özel Konum Konu Anlatımı

Özel Konum Konu Anlatımı

Özel Konum Konu Anlatımı   Dünya üzerindeki bir yerin; ülkelere, kıtalara, boğazlara, geçitlere, okyanuslara yakınlğı yeraltı kaynakları, yükseltisi, iklimi, tarımı, hayvancılığı, askeri gücü, nufusu, sanayisi…. gibi özelliklerin tümü özel konumunu verir. Örnek: Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi o bölgenin denize göre konumundan etkilenmez? A) Yer altı zenginlikleri B) Yağış düzeni C) Sıcaklık düzeni D) Yaşama […]

Meridyenin Özellikleri Konu Anlatımı

Meridyenin Özellikleri Konu Anlatımı

Meridyenin Özellikleri Konu Anlatımı   Ardışık iki meridyen arası zaman farkı heryerde 4 dakikadır. Yani güneşin karşısından her 4 dakikada bir meridyen geçer NOT: İki meridyen arasındaki uzaklığın kutuplara doğru azalmasına rağmen meridyenler arası zaman farkının her yerde 4 dakika olmasının nedeni çizgisel hızında kutuplara doğru azalmasıdır. Meridyenler arası uzaklık eşit değildir. Meridyenler arası uzaklık […]

Boylam – Meridyen Konu Anlatımı

Boylam – Meridyen Konu Anlatımı

Boylam – Meridyen Konu Anlatımı Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç meridyenine (Greenwich) olan uzaklığının derece (°), dakika (ı) ve saniye (ıı) cinsinden değerine denir. Örnek: Aşağıdakilerden hangisi farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin kanıtıdır? A) Yerel saatlerinin aynı olması B) Doğal bitki örtülerinin benzer olması C) Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının eşit olması D) […]

Enlemin Etkileri Konu Anlatımı

Enlemin Etkileri Konu Anlatımı

Enlemin Etkileri Konu Anlatımı   Örnek: Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklığın enleme göre değiştiğine bir örnektir? A) Çöllerin dönenceler çevresinde yer alması B) Sibirya’nın Dünya’nın en soğuk yerlerinden biri olması C) Bitkilerin geniş yapraklılar ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrılması D) Okyanusların batı kıyılarının genellikle doğu kıyılarından sıcak olması E) Kalıcı karların yüksek dağlar üzerinde yer […]

Dünyamızın Çizgileri Konu Anlatım

Dünyamızın Çizgileri Konu Anlatım

Dünyamızın Çizgileri Konu Anlatım   Herhangi bir noktanın Dünya üzerinde bulunduğu yere Coğrafi konum denir. Yani coğrafi konum bir yerin adresidir. Coğrafi konum matematik ve özel konum olarak 2’ye ayrılır. Matematik Konum Bir yerin başlangıç paraleli olan Ekvatora ve başlangıç meridyeni olan Greenwiche uzaklığına matematik konum denir. Matematik konumun belirlenmesinde paralel ve Meridyen dairelerinden yararlanılır. […]

Dünyanın Şekli ve Boyutları Konu Anlatımı

Dünyanın Şekli ve Boyutları Konu Anlatımı

Dünyanın Şekli ve Boyutları Konu Anlatımı   Dünyanın şekli küreye benzemekle birlikte tam küre değildir. Ekvator çevresi şişkin, kutuplar çevresi basık olan özel şekline Geoid denir. Dünya’nın geoid şekil almasında; Kendi çevresinde dönerek soğuyup katılaşması etkili olmuştur. Dünya’nın Boyutları Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Ekvatordan kutuplara gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Bunun sonucunda; Sıcaklık Ekvatordan kutuplara […]

Doğal Sistemler Çözümlü Örnek Sorular

Doğal Sistemler Çözümlü Örnek Sorular

Doğal Sistemler Çözümlü Örnek Sorular Örnek: Aşağıda, 25 metrede bir geçirilen eşyükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir. Bu haritada eşyükselti eğrileri arasındaki mesafenin her yerde aynı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama yükseltinin az olması B) Harita ölçeğinin büyük olması C) Eğimin yer yer farklı olması D) Haritanın deniz kıyısında bir yeri göstermesi E) […]

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi II

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi II

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi II Örnek: Topografya haritalarında, aynı yükseklikte olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere eşyükselti eğrisi denir. Birbirini izleyen iki eşyükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır. Buna göre, yukarıdaki haritada eşyükselti eğrileri arasında verilen numaralanmış noktalardan hangilerinin yükseltileri birbirine en yakındır? A) I ve II B) I ve III C) II […]

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi Haritalarda yerşekillerinin gösterilmesinde en çok kullanılan yöntemler şunlardır: 1. Tarama yöntemi: Bu yöntemle taramalar eğim doğrultusunda yapılır. Taramalar iç içe geçtikçe yükselti artar.Taramaların kısa, sık ve kalın olduğu yerlerde eğim fazla, taramaların uzun, seyrek ve ince olduğu yerlerde eğim azdır. 2. Gölgelendirme Yöntemi: Yerşekillerine bir yönden ışık verildiği düşünülerek oluşturulan bu […]

Eğim Hesaplamaları

Eğim Hesaplamaları

Eğim Hesaplamaları Örnek: “Okul otobüsü yamacı ağır ağır tırmandıktan sonra geçitte durdu. Yükselti 1584 metre idi. Öğretmen “Çıktığımız yamacın eğimi %45’tir. Bu yamacı çıkarken üzerinden geçtiğimiz yolun eğimi ise %10’dur.” deyince, bir öğrenci, “aynı yamaçta iki farklı eğim nasıl olur?” diye sordu. Bir başka öğrenci de “olur; çünkü, …… dedi.” İkinci öğrenci, boş bırakılan yerde […]

Ölçeğin Hesaplanması

Ölçeğin Hesaplanması

Ölcegin Hesaplanmasi Örnek: Gerçekte 484 km2 olan göl haritada 4 cm2 ile gösterilmişse bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A)1/ 100.000 B) 1/ 1.000.000 C) 1 / 1.100.000 D) 1/ 12.100.000 E) 1/110.000.000 Çözüm: Yanıt C Örnek: Haritada 8cm2 yer kaplayan alan gerçekte 200km2 ise bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A)1/ 500.000 B) 1/ 2.500.000 C) […]

Harita Alanının Hesaplanması

Harita Alanının Hesaplanması

Harita Alanının Hesaplanması   Örnek: Gerçekte 72 km2 alana sahip olan bir baraj gölü 1/300.000 ölçekli haritada kaç cm2 ile gösterilir? A) 8 B) 16 C) 24 D) 48 E) 216 Çözüm: Yanıt A Örnek: 1/ 400.000 ölçekli haritada gerçek alan› 48 km2 olan inşaat sahas› kaç cm2 ile gösterilir? A)1 B)2 C)3 D)6 E)12 […]

Alan Hesaplamaları

Alan Hesaplamaları

  Alan Hesaplamaları   Yukarıda verilen üçgenin kullanımı aynen uzunlukta olduğu gibidir. Alan sorularında uzunluk sorularından farklı olarak (Öp)2 alınarak işlem yapılır.       Örnek: Ölçeği 1/ 800.000 olan bir haritada 16 cm2 ‘lik yer tutan bir adanın gerçek alanı kaç km2 olur? A) 1024 B) 1204 C) 1240 D) 1280 E) 1402 Çözüm: […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)