sabit reklam
Doğal Sistemler Çözümlü Örnek Sorular

Örnek:
Aşağıda, 25 metrede bir geçirilen eşyükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir.

Bu haritada eşyükselti eğrileri arasındaki mesafenin her yerde aynı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama yükseltinin az olması
B) Harita ölçeğinin büyük olması
C) Eğimin yer yer farklı olması
D) Haritanın deniz kıyısında bir yeri göstermesi
E) Tepelerin farklı doğrultuda uzanması

Çözüm:
Eğimin arttığı yerde izohipsler sıklaşır, aralarındaki mesafe daralır. Eğimin azaldığı yerde izohipsler seyrekleşir, aralarındaki mesafe genişler. Haritada izohipslerin seyrek veya sık oluşu eğim farklılığından kaynaklanır.
Yanıt C

Örnek:

Çözüm:
700 m ve 500 m eşyükselti eğrisi ile çevrelenen yerler birer doruktur. Akarsu kalın çizgi ve okla gösterilmiştir. Getiği yer bir vadidir. Akarsuyun iki tarafındaki doruklardan aşağıya doğru gitgide yükselti değerleri azalan kıyı çizgisini gösterir. Kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yaptığı akarsuyun döküldüğü kesim bir deltadır. Bu haritada kapalı çukur yoktur. Kapalı çukur ok işareti ile gösterilir ve eğrilerin değerleri iç kısma doğru azalır.
Yanıt E

Örnek:


Yukarıdaki blok diyagramda görülen yerşeklinin, eşyükselti eğrileriyle gösterilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm:
Blokdiyagramda yükseltileri birbirine oldukça yakın, iki yükselti verildiğinden, buna uygun şekil B seçeneğinde verilendir.
Yanıt B

Çözüm:
İzohips haritası verilen yeryüzü şekli; yamaçları eşit bir eğimli yükselen ve tepesine bir göl yerleştiren sonra, gölün içinde tekrar yükselen bir volkan konisi ve verilen işarete göre bu koninin tepesinde çukurlaşmanın görüldüğü bir dağ şeklidir. A–B doğrultusunda dağı kestiğimizde; A yamacı yatık, B yamacı biraz daha dik (izohipsler birbirine daha yakın olduğ u için) olarak yükselen ve sonra alçalan, içine gölün yerleştiği, gölde tekrar dik yamaçlı, tepesinde bir çukurluk olan yükselti gözlenmektedir.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)